StoryEditorDotacje

Dotacje na bioasekurację przed ASF w 2023. Jak dostać 100 tys. złotych?

02.01.2023., 10:01h
ARiMR prowadzi nabór wniosków na dotacje na „Inwestycje zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. W ramach tego działania rolnicy mogą sfinansować część zakupów zwiększających bioasekurację gospodarstwa przed ASF. Kto i na jakich warunkach otrzyma dotacje? Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W środę 28 grudnia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczęła nabór wniosków na wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z dotacji PROW 2014-2022. Jest ona podzielona na dwie części – pierwsza skierowana jest dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a drugą do spółek wodnych.

Kto może uzyskać dotacje na bioasekurajcę w 2023 roku?

Z dotacji na bioasekurację mogą skorzystać rolnicy, którzy chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 sztuk świń lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach zachowania lokalnych ras świń.

Na co można przeznaczyć dotacje zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej?

W przypadku hodowców świń dofinansowanie w inwestycje chroniące gospodarstwo przed ASF można przeznaczyć m.in. na:

 • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń,
 • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,
 • zakup urządzeń do dezynfekcji,
 • przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
 • stworzenie odrębnej strefy czystej i brudniej czyli przebudowę, rozbudowę lub remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń,
 • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń,
 • zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;

W ramach dofinansowania w „Inwestycje zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” rolnik może otrzymać dotację do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jaka będzie kolejność przysługiwania dofinansowania z ARiMR?

Jak podaje ARiMR, o kolejności przysługiwania dotacji na bioasekurację będzie decydować suma uzyskanych punktów z przyznanych na podstawie takich kryteriów wyboru jak: 

 1. jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:
  • od 50 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,
  • od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
 2. powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;
 3. jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty,
 4. jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu zachowania rodzimych ras świń – przyznaje się 6 punktów.

Wnioski o dotacje na bioasekurację można składać niemal do końca lutego

Wnioski będą przyjmowane do 24 lutego 2023 roku przez oddziały regionalne ARiMR.  

Można je składać:

 • osobiście lub przez pełnomocnika,
 • listem poleconym
 • albo w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

Paweł Mikos
Fot. Archiuwm Tygodnika Poradnika Rolniczego

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. kwiecień 2024 00:24