Duże zmiany w dotacjach PROW Więcej pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnychPaweł Mikos + Canva
StoryEditorWięcej kasy na maszyny rolnicze

Duże zmiany w dotacjach PROW. Więcej pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych

26.03.2024., 16:30h
Rząd szykuje duże zmiany w dotacjach z PROW 2014-2020, żeby wykorzystać w pełni dotacje unijne dla polskich rolników. Część programów będzie miała obcięte budżety, żeby przesunąć je na te bardziej popularne. Najwięcej środków trafi na Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze D, czyli dotacje na maszyny rolnicze. Ile będzie na nie pieniędzy?

Zmiany w PROW, żeby wykorzystać dotacje unijne na rolnictwo

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się „Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Jak tłumaczy rząd, proponowana zmiana ma na celu optymalizację wykorzystania dostępnych środków.

W uzasadnieniu czytamy, że instytucja zarządzająca dokonała analizy wykorzystania budżetu PROW 2014-2020 oraz stopnia realizacji celów dla poszczególnych celów szczegółowych PROW 2014-2020, uwzględniając przy tym, że do końca okresu wdrażania programu pozostało niespełna 2 lata, w trakcie których program powinien zostać zakończony i rozliczony.

W przypadku niektórych instrumentów wsparcia, w tym takich gdzie zakończono już nabory wniosków i kontraktację, zidentyfikowano oszczędności, które, mając na uwadze dążenie do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków, powinny zostać przesunięte na realizację innych instrumentów wsparcia, w ramach których przewidywane zapotrzebowanie na środki przekracza dostępny w chwili obecnej budżet.

Korzystając z mechanizmu elastyczności wydatków w ramach działania M06, instytucja zarządzająca udostępniła wcześniej do kontraktacji część środków pierwotnie przypisanych do operacji typu Restrukturyzacja małych gospodarstw (M06.3) dla operacji typu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (M06.2). Proponowana zmiana dostosowuje alokacje w tabeli finansowej programu do poziomu kontraktacji.

Gdzie będą cięcia w dotacjach z PROW 2014-2020?

Ministerstwo rolnictwa proponuje więc zmiany finansowe w PROW 2014-2020.I tak zmniejszeniu ulegną budżety następujących instrumentów:

 • Transfer wiedzy i działalność informacyjna (o 2,5 mln euro);
 • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw (o 1 mln euro);
 • Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (o 55 mln euro);
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (o 1,5 mln euro);
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (o 20 mln euro);
 • Zarządzanie zasobami wodnymi (o 40 mln euro);
 • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (o 4,4 mln euro);
 • Premie dla młodych rolników (o 1,7 mln euro);
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw (o 52,8 mln euro);
 • Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych (o 2,7 mln euro);
 • Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (o 0,9 mln euro);
 • Zarządzanie ryzykiem (o 5 mln euro);

Dodatkowo resort rolnictwa proponuje relokację środków EURI polegającą na:

 • zmniejszeniu środków EURI w ramach instrumentu M13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” (o 3,9 mln euro);
 • zwiększeniu środków EURI w ramach instrumentu M04.1 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (o 3,9 mln euro).

Najwięcej dotacji na modernizację gospodarstw rolnych

Z zaoszczędzonych środków ministerstwo rolnictwa proponuje zasilenie budżetu następujących instrumentów:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D (o ok. 135,8 mln euro);
 • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, czyli na budowę płyt obornikowych (o 1,5 mln euro) - przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu tego instrumentu w ramach środków EURI o 3,9 mln euro, co łącznie oznacza zwiększenie budżetu o 5,4 mln euro);
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (o 45,7 mln euro);
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (o 4,5 mln euro);
 • Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (o ok. 37 tys. euro).

image
Dopłaty bezpośrednie 2024

Harmonogram dotacji z ARiMR na 2024 rok. Kiedy młody rolnik i inne nabory?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 06:45