Premia dla młodego rolnika: ARiMR znów przedłuża nabór wniosków. Do kiedy? Ile pieniędzy można dostać?Anna Bizon/Envatoelements
StoryEditorDotacje dla rolników

Premia dla młodego rolnika: ARiMR znów przedłuża nabór wniosków. Do kiedy? Ile pieniędzy można dostać?

16.10.2023., 11:35h
ARiMR po raz kolejny przedłuża nabór wniosków o "Premię dla młodego rolnika". Do kiedy? Ile pieniędzy można dostać i na co?

ARiMR znów przedłuża nabór wniosków na premię dla młodych rolników

Nabór wniosków o premię dla młodego rolnika z PS 2023–2027 znów został wydłużony. Będzie trwał nie do 16 października, a do 27 października 2023 r. Agencja przedłuża nabór ze względu na problemy techniczne, które spowodowały, że rolnicy nie mogli dostarczyć dokumentów. W tej chwili o wsparcie stara się 1230 młodych rolników – najwięcej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. 

Gdzie złożyć wniosek o premię dla młodego rolnika?

Wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Kto może otrzymać premię dla młodego rolnika?

O przyznanie Premii dla młodych rolników z PS WPR 2023-2027 mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:

 • w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia;
 • nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne
 • do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
 • złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Warunki dotyczące wieku muszą być spełnione w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ile pieniędzy może otrzymać młody rolnik?

Młody rolnik otrzyma premię w wysokości 200 000 zł. Będzie ona wypłacona w dwóch ratach:\

 • pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
 • druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł;

Na co młody rolnik może otrzymać premię?

W ramach inwestycji uwzględnia się przede wszystkim: 

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;
 • zakup oprogramowania komputerowego.

ARiMR przypomina, że wsparcie powinno być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów.

Kto nie może ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

Warto wiedzieć, że ta pomoc nie przysługuje gospodarstwom, które prowadzą plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowlę m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego). Pieniędzy nie będzie można otrzymać także na zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także na budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. kwiecień 2024 06:46