Premia dla młodego rolnika: rusza nabór wniosków w ARiMR. Ile pieniędzy można dostać i na co? Canva/TPR
StoryEditorDotacje dla rolników

Premia dla młodego rolnika: rusza nabór wniosków w ARiMR. Ile pieniędzy można dostać i na co?

14.08.2023., 16:52h
ARiMR uruchamia nabór wniosków o "Premię dla młodego rolnika". Kiedy będzie można ubiegać się o pieniądze? Ile można dostać i na co? Gdzie złożyć dokumenty?

Rusza nabór o premię dla młodego rolnika

ARiMR ogłosiła, że nabór wniosków o "Premię dla młodego rolnika" ruszy 30 sierpnia i zakończy się 29 września 2023 roku. Młodzi rolnicy będą mieć więc miesiąc na złożenie dokumentów. 

Gdzie złożyć wniosek o premię dla młodego rolnika?

Wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR od 30 sierpnia do 29 września 2023 r.

Kto może otrzymać premię dla młodego rolnika?

O przyznanie Premii dla młodych rolników z PS WPR 2023-2027 mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:

 • w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia;
 • nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne
 • do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
 • złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą.

Warunki dotyczące wieku muszą być spełnione w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ile pieniędzy może otrzymać młody rolnik?

Młody rolnik otrzyma premię w wysokości 200 000 zł. Będzie ona wypłacona w dwóch ratach:\

 • pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
 • druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł;

Na co młody rolnik może otrzymać premię?

W ramach inwestycji uwzględnia się przede wszystkim: 

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;
 • zakup oprogramowania komputerowego.

Pomoc może być przyznana, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 • powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
 • przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji.
 • prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która na tym etapie nie jest jeszcze właścicielem lub posiadaczem co najmniej 1 ha UR.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. maj 2024 03:11