Nabór wniosków przez ARiMR na płyty obornikowe i nie tylkoJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDotacje unijne

Rolnicy mogą dostać 150 tys. zł dotacji unijnych. Tyko 60 chętnych

22.11.2023., 11:00h
Nabór wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” dobiega końca. Jak się jednak okazuje, nie cieszył się on zbyt dużym zainteresowaniem.

Jakie jest zainteresowanie naborem wniosków na ochronę wód?

Jak wynika z informacji opublikowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w trwającym od 25 października 2023 r. naborze na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” wnioski opiewające na kwotę 6,5 mln zł złożyło 60 rolników. W perspektywie mającego niedługo się zakończyć naboru jest to słaby wynik.

Kto może ubiegać się o wsparcie na inwestycje przeciw zanieczyszczaniu azotanami?

O wsparcie w trwającym naborze o środki na inwestycje przeciw zanieczyszczaniu azotanami mogą ubiegać się producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Z naboru są jednak wyłączeni:

 • właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk,
 • chlewni, w których jest więcej niż 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

W jakiej formie przyznawane jest dofinansowanie na inwestycje przeciw zanieczyszczaniu azotanami?

Środki na wypłatę wsparcia na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” pochodzą z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pieniądze będą wypłacane w formie:

 • standardowych stawek jednostkowych (w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych),
 • refundacji części kosztów kwalifikowalnych (w pozostałych przypadkach, np. gdy pomoc dotyczy zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych lub płynnych).

Wsparcie jest wypłacane w wysokości:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych rolnikom innym niż młodzi,
 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodych rolników.

Dlaczego rolnikom potrzebne jest wsparcie w postaci dofinansowania inwestycji?

Jak przypomina ARiMR, każdy rolnik zajmujący się chowem lub hodowla zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej, lub równej 210 DJP musi dostosować powierzchnię, lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do 31 grudnia 2024 r. Natomiast ci rolnicy, którzy utrzymują stada większe niż 210 DJP, musieli to zrobić do 31 grudnia 2021 r., dlatego w przypadku tych rolników o wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie młodzi gospodarze, którzy rozpoczęli działalność w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na takich samych zasadach młody rolnik może zrealizować inwestycje w zakresie przechowywania kiszonek.

Na co rolnik może przeznaczyć dofinansowanie?

Rolnik może przeznaczyć dofinansowanie na budowy, przebudowy lub zakup:

 • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych, płynnych,
 • płyt do gromadzenia nawozów naturalnych, stałych, płynnych,
 • instalacji technicznej,
 • wyposażenia zbiornika.

Beneficjent może wykonać powyższe transakcje, jeśli spełnił wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych, płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym

Ile maksymalnie pieniędzy może otrzymać rolnik?

Każdy rolnik biorący udział w naborze może otrzymać maksymalne dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł na jednego gospodarza i gospodarstwo.

W jaki sposób będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane na podstawie oceny punktowej, od której będzie zależna kolejność wypłaty funduszy. Komisja będzie brała pod uwagę m.in.:

 • liczbę zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
 • udział kosztów inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie,
 • czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji: „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Kiedy zostanie opublikowana lista kolejności przysługiwania pomocy?

Lista kolejności przysługiwania pomocy zostanie opublikowana w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Do kiedy potrwa nabór wniosków?

Nabór wniosków potrwa do 24 listopada 2023 r. na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

image
EKOSCHEMATY

Ekoschematy: siła wyższa a wymieszanie obornika z glebą. Kiedy może to uratować dopłaty?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 08:39