StoryEditorWiadomości rolnicze

Drastycznie spadła liczba rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie

28.06.2022., 16:06h
Dorota KolasińskaDorota Kolasińska
Coraz mniej rolników ubiega się o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych i o dopłaty bezpośrednie. Takie są wstępne dane przekazane przez ARiMR dotyczące najpopularniejszych kampanii składania wniosków przez rolników.

Aż o 700 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 mniej niż przed rokiem

Wnioski o dopłaty bezpośrednie można było składać od 15 marca br. do 27 czerwca jedynie przez Internet. Jak wynika ze wstępnych danych, które podała Agencja do biur powiatowych spłynęło 1,261 mln wniosków, to około 700 tys. wniosków mniej niż w zeszłym roku (1,3 mln). Czy te dane wskazują na szybko postępującą likwidację gospodarstw? Trudno ocenić, jednak liczby 700 tys. wniosków nie sposób nie zauważyć.

Jak zaznacza Agencja rolnicy, którzy złożyli wniosek do 31 maja 2022 r. mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości. Kto nie zdążył tego zrobić do 31 maja, będzie miał obniżone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ponadto wnioski złożone po 27 czerwca nie będą rozpatrywane.

Po dotacje na modernizację gospodarstw rolnych w 2022 zgłosiło się tylko 72 rolników!

W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła także nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych. Ten program zazwyczaj cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w przypadku obszaru D, czyli dotacji na modernizację budynków i zakupie maszyn.

W przypadku rozwoju produkcji prosiąt i nawodnienia gospodarstw nabór nie cieszy się zbytnią popularnością. Tak też było i w tym naborze, który trwał od 29 marca do 27 czerwca 2022 r. W bowiem w tej kampanii rolnicy złożyli jedynie 72 wnioski na kwotę 8,8 mln zł.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł – jednak w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Natomiast w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach PROW 2014-2020 można otrzymać do 100 tys. zł. Pomoc w obu przypadkach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji i standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub robi to wspólnie kilku gospodarzy poziom dofinansowania to 60 proc. W przypadku inwestycji w nawadnianie o wsparcie nie może ubiegać się grupa rolników – podaje Agencja.

Oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. wrzesień 2023 13:56