StoryEditorWiadomości rolnicze

Globalne zapasy zbóż najwyższe od 15 lat

09.12.2014., 18:12h
Światowe zapasy zbóż są prognozowane na poziomie najwyższym od piętnastu lat. Jak szacuje Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wyniosą one 627,5 mln ton, tj. będą wyższe o 8,3 proc. niż rok wcześniej.

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) szacuje zapasy na 520,1 mln ton - o 3 proc. więcej niż w ubiegłym sezonie.

Ekonomistka FAO Abdolreza Abbassian ocenia, że dzięki ponad przeciętnym zapasom zbóż, rynek w dalszym ciągu będzie stabilny, a ceny utrzymają się na relatywnie niskim poziomie na rynku międzynarodowym jeszcze w przyszłym roku. Zwraca też uwagę, że wysokie zapasy ziarna w krajach zaliczanych do największych eksporterów zbóż będą działać jak bufor w sytuacji ewentualnych niedoborów produkcji zbożowej w 2015 roku.

Analitycy oceniają, że zapasy zbóż zwykle zwiększają się po sezonie, w którym następuje znaczący spadek produkcji spowodowanym dotkliwą suszą, takie sytuacje wystąpiły w sezonie 2007/08 oraz 2010/11. Spadek poziomu zapasów był podawany jako jeden z istotnych czynników wzrostów cen zbóż w tym czasie.

Najwięcej rezerw gromadzą Chiny, stosując system zakupów interwencyjnych. USDA szacuje, że pod koniec bieżącego sezonu w Kraju Środka znajdzie się ponad 40 proc. globalnych zasobów kukurydzy - informuje Fundacja Programów POmocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).

Ostatnie dwa lata były korzystne dla zbiorów zbóż, dlatego była możliwa odbudowa zapasów. Podobnie optymistycznie wygląda prognoza na obecny sezon 2014/2015. W październikowym raporcie USDA podniósł prognozę tegorocznych zbiorów zbóż na świecie – z wcześniejszych 2 466,12 mln ton do 2468,98 mln ton.

Amerykańscy analitycy podnieśli także prognozę światowej produkcji pszenicy do 721,12 mln ton. Według Międzynarodowej Rady Zbożowej(IGC) wyniosą one 718 mln ton. IGC przewiduje znaczny wzrost zapasów pszenicy w UE – prawie ich podwojenie. W skali globalnej zapasy pszenicy mają osiągnąć poziom najwyższy od czterech sezonów.

Warto przy tym odnotować istotną dodatnią korektę dla UE – o ok. 3 mln ton – do 153,98 mln ton. Z kolei negatywnych korekt dokonano dla krajów północnej Afryki (z 18,25 mln ton do 17,45 mln ton) oraz dla Kazachstanu ( z 13,5 mln ton do 12,5 mln ton).

USDA szacuje światowe zbiory kukurydzy na poziomie ponad 990 mln ton, a ICG - na 980 mln ton. Zapasy tego zboża na koniec czerwca 2015 r. mogą wzrosnąć do poziomu najwyższego od sezonu 1987/88. Rekordowe ma być zużycie kukurydzy.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zapasy końcowe w sezonie 2014/2015 (tj. na koniec czerwca 2015 r.) wyniosą 2,7 mln ton o 4,6 proc. więcej niż w ubiegłym sezonie. Taki poziom zapasów eskperci uznają za bezpieczny. W oststnich 15-latach największe rezerwy ziarna w naszym kraju były w sezonie 2009/2010 - 4,8 mln t, a najniższe w sezonie 2003/2004 - 871 tys. ton. (PAP)

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 12:46