StoryEditorWiadomości rolnicze

Harmonogram naborów 2023-2027. Kiedy premia dla młodego rolnika i dotacje na małe gospodarstwa?

03.03.2023., 12:03h
Znamy już wstępny harmonogram naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027. Już za niecałe dwa tygodnie ARiMR zacznie przyjmować wnioski o dopłat bezpośrednie. A kiedy będzie się można ubiegać o premię dla młodego rolnika i dotację na małe gospodarstwo?

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło harmonogram naborów w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027. 

Rusza nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie

Od 15 marca do 15 maja przeprowadzony zostanie nabór wniosków na płatności bezpośrednie. Od tego roku dopłaty te będą przyznawane na nowych zasadach. Ponieważ Plan Strategiczny został podpisany przez prezydenta dopiero 1 marca 2023 roku, a ponad 20 rozporządzeń czeka jeszcze na wydanie, rolnicy mają mało czasu, by zapoznać się z warunkami uzyskania wsparcia. Dlatego minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zachęca, by brali udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce.

- Ponad 3000 pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostało przeszkolonych z Planu Strategicznego. Są oni gotowi przekazywać tę wiedzę rolnikom. I warto z ich pomocy skorzystać, by wypełniając wniosek obszarowy, mieć świadomość, z czego można skorzystać – zaznaczył wicepremier Kowalczyk. 

Przypomniał, że ekoschematy nie będą automatycznie przypisane we wniosku. Trzeba o nie wystąpić.

- Niektóre ekoschematy są trudniejsze, a niektóre łatwiejsze.  Na przykład bardzo prosty jest plan nawożenia z wapnowaniem, gdzie można uzyskać dodatkowo 300 zł do hektara. Trudno więc z tego zrezygnować, ale trzeba wiedzieć, jak ubiegać się o te pieniądze – zaznaczył minister Kowalczyk. 

Dodał, że w ostatnim czasie wprowadzono ułatwienia w wymogach uzyskania dopłat w ramach „Dobrostanu zwierząt”. Chodzi m.in. o chów uwięziowy, który nie będzie wykluczał rolnika z ubiegania się o inne dopłaty dobrostanowe.

- Rolnik może mieć bydło na uwięzi i jednocześnie korzystać z takich działań jak letni wypas, wybieg czy ściółka. Dlatego warto brać udział w szkoleniach, gdzie takie kwestie są prezentowane – zaznaczył minister.

Harmonogram naborów w ramach Planu Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027

W tym roku zostaną uruchomione nabory na dopłaty bezpośrednie, a także na interwencje o charakterze inwestycyjnym, współpracy i transferu wiedzy oraz cyfryzacji. 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE/WSPARCIE OBSZAROWE:

I.1 Podstawowe wsparcie dochodów - 15 marca 2023
I.2 Płatność redystrybucyjna - 15 marca 2023
I.3 Płatność dla młodych rolników - 15 marca 2023
I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy – 15 marca 2023:

 • Obszary z roślinami miododajnymi,
 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR,
 • Biologiczna ochrona upraw,
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych,
 • Dobrostan zwierząt.

I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją – 15 marca 2023:

 • do krów,
 • młodego bydła,
 • owiec,
 • kóz,
 • buraków cukrowych,
 • chmielu,
 • lnu,
 • konopi włóknistych,
 • pomidorów.
 • truskawek,
 • ziemniaków skrobiowych,
 • roślin pastewnych,
 • roślin strączkowych na nasiona.

I.8.1- I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca 2023:

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000,
 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000,
 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000,
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,
 • Bioróżnorodność na gruntach ornych.

I.8.8 Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych - 15 marca 2023
I.8.11 Rolnictwo ekologiczne - 15 marca 2023
I.9 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) - 15 marca 2023
I.10.11 Zalesianie gruntów rolnych - II kwartał
I.10.12 Tworzenie zadrzewień śródpolnych - II kwartał
I.10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych - II kwartał
I.10.14 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych - II kwartał
Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca 2023
Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne - 15 marca 2023
Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020) - 15 marca 2023
Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2004-2006) - II kwartał
Przejściowe wsparcie krajowe (Uzupełniająca Płatność Podstawowa i płatność niezwiązana do tytoniu) - 15 marca 2023

INTERWENCJE SEKTOROWE (PRODUKTY PSZCZELE)

I.6.1 Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - IV kwartał
I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - II i IV kwartał
I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi - II i IV kwartał
I.6.4 Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej - IV kwartał
I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół - II i IV kwartał
I.6.6 Wsparcie naukowo-badawcze - IV kwartał
I.6.7 Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - IV kwartał

INTERWENCJE SEKTOROWE (OWOCE I WARZYWA)

I.7.1 Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw - IV kwartał
I.7.2 Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw - IV kwartał
I.7.3 Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw - IV kwartał
I.7.4 Wycofanie z rynku owoców i warzyw - IV kwartał
I.7.5 Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu - IV kwartał
I.7.6 Badania i rozwój - IV kwartał

INWESTYCJE I ROZWÓJ GOSPODARSTW

I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja) - IV kwartał
I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej - IV kwartał
I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - III kwartał
I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (dotacja wynosi 100 tys. zł lub 120 tys. zł w przypadku gospodarstwa ekologicznego) - III kwartał
I.11 Premie dla młodych rolników (premia, o którą będą mogli starać się gospodarze wynosi 200 tys. zł. Zostanie wypłacona w dwóch ratach)II kwartał

WSPÓŁPRACA/ROZWÓJ LOKALNY

I.13.1 LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) - IV kwartał
I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych - III kwartał
I.13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności - IV kwartał

TRANSFER WIEDZY I DORADZTWO

I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników) - II kwartał
I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze - beneficjent dedykowany) - II kwartał
I.14.3 Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych - beneficjent dedykowany) - II kwartał

Warto pamiętać, że cały czas trwa nabór wniosków z poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020. O jakie wsparcie można się starać, wyjaśniamy w artykule  Nowy harmonogram PROW. Kiedy będą dotacje na modernizację gospodarstw?

Ekoschematy stanowią 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich

Budżet Planu Strategicznego WPR wynosi ponad 25 mld euro na 5 lat. Z tego 17 mld zł przeznaczone jest na płatności bezpośrednie, a na działania inwestycyjne prawie 8 mld zł. 

- Ekoschematy stanowią 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich. Warto więc po te pieniądze sięgnąć i zwiększyć swoje dochody. Dzięki wsparciu rolnicy mogą działać proekologicznie i prośrodowiskowo zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej i jednocześnie rekompensować sobie straty z tego tytułu – zaznaczył wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Bartosik wyjaśnił, że wiele z praktyk zawartych w ekoschematach rolnicy już stosują w swoich gospodarstwach. 

- Wystarczy tylko, aby dostosowali je do wymagań Planu Strategicznego i poszczególnych ekoschematów – ocenił. 

Co się zmieni w obsłudze wniosków o dopłaty bezpośrednie i dotacje?

Wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie przyjmować nadal ARiMR poprzez aplikację WniosekPlus. Nie zmienią się też zasady kontaktu z beneficjentem. Jeżeli wyrazi zgodę, będzie mógł się z ARiMR kontaktować elektronicznie. Będzie też mógł robić to w wersji tradycyjnej. 

Dużo zmian czeka natomiast rolników, którzy będą się ubiegać o dotacje z II filara. Obsługa wsparcia będzie wyłącznie elektroniczna.

-  Na platformie usług elektronicznych będą dostępne wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność. To będzie jedyna forma aplikowania o środki z II filara w Planie Strategicznym. Również korespondencja z beneficjentami będzie odbywała się w sposób elektroniczny z wykorzystaniem tej platformy – wyjaśniała wiceprezes ARiMR Joanna Gierulska. 

Kolejna zmiana polega  na tym, że złożone przez rolników wnioski o dotacje z II filara będą przypisywane do biur ARiMR zgodnie z ich obciążeniem.

- Będziemy równomiernie starali się rozkładać obciążenie poszczególnych jednostek terenowych ARiMR, żeby nie było bardzo dużej ilości wniosków w jednej jednostce. Dzięki temu wnioski wszędzie będą rozpatrywane sprawnie – wyjaśniła Gierulska. 

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. marzec 2024 21:11