StoryEditorPorady prawne

Jak można zabezpieczyć kontakt z dzieckiem w trakcie rozwodu?

16.05.2021., 07:05h
Żona chce się rozwieźć z rolnikiem. Wyprowadziła się od niego i zabrała 4-letniego synka. Ojciec od wielu tygodni już nie widział swojego dziecka. Czy takie działanie żony jest zgodne z prawem? Czy przed rozwodem można dochodzić praw do kontaktów z dzieckiem?

Żona zostawiła mnie, zabierając naszego czteroletniego synka, i złożyła pozew o rozwód. Dziecka nie widziałem od dwóch miesięcy. Żona nie chce się zgodzić, żebym je odwiedzał. W pozwie proponuje, żebym spotykał się z synem co drugi weekend w jej obecności. Według mnie to stanowczo za rzadko. Jak mogę dochodzić swoich praw do częstszych kontaktów z dzieckiem? – takie pytanie jeden z Czytelników "Tygodnika Poradnika Rolniczego". 

Czy żona może ograniczać możliwość kontaktu z dzieckiem w czasie trwania sprawy rozwodowej?

Żona w żadnym razie nie powinna utrudniać czy wręcz uniemożliwiać Panu kontaktów z dzieckiem w czasie trwania sprawy rozwodowej.

Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli jego dobro za tym przemawia.

Nie musi Pan czekać na wyrok orzekający rozwód, bo sprawa z pewnością potrwa. Może Pan złożyć do sądu, który rozpoznaje sprawę o rozwód, wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Należy wskazać w nim przede wszystkim sposób zabezpieczenia kontaktów i uzasadnić swoje stanowisko. Opłata od wnios­ku wynosi 40 zł. Jeśli nie złożył Pan jeszcze odpowiedzi na pozew, może Pan taki wniosek w niej zawrzeć.

Zgodnie z art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Alicja Moroz
Fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. kwiecień 2024 01:26