StoryEditorWiadomości rolnicze

Jaka musi być odległość przy budowie płyt obornikowych i silosów?

11.08.2021., 09:08h
Jaka jest odległość płyt do składowania obornika oraz silosów na zboże i pasze od granicy? Czym jest to regulowane?

Jaka jest odległość płyt do składowania obornika oraz silosów na zboże i pasze od granicy?

Odległość otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej oraz płyt do składowania obornika powinna wynosić co najmniej:

 • 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach;
 • 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rol­­ no-spożywczych i magazynów środków spożywczych;
 • 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 5 m od silosów na zboże i pasze;
 • 10 m od silosów na kiszonki.

Takie regulacje ujęte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Jak jest odległość silosów o pojemności do 100 ton od granicy?

Natomiast § 8 tego rozporządzenia określa, że odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej:

 • 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 • 8 m od innych budynków, z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;
 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 4 m od granicy działki sąsiedniej.

dr prof. UAM Aneta Suchoń
fot. Unsplash.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. wrzesień 2023 12:57