StoryEditorWiadomości rolnicze

Jakie będą dopłaty bezpośrednie z I filara KPS?

14.12.2022., 14:12h
Od 2023 roku będą nowe stawki dopłat bezpośrednich, wypłaconych w ramach I filaru Krajowego Planu Strategicznego. Warunkiem ich otrzymania jest spełnienie definicji rolnika aktywnego oraz warunkowości w postaci norm GAEC oraz SMR. 

Jakie będą stawki podstawowych i uzupełniających dopłat z KPS? 

Podstawowe dopłaty bezpośrednie w ramach I filaru KPS będą wynosiły ok. 118 euro/ha. Do tego rolnik może otrzymać także uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów: za pierwsze 30 ha będzie to ok. 40 euro/ha. Młodzi gospodarze mogą liczyć na dodatkowe dopłaty, jeśli mają mniej niż 40 lat w pierwszym roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności i prowadzą działalność nie dłużej niż 5 lat przed złożeniem wniosku. Konieczne jest także posiadanie ponadpodstawowego wykształcenia lub posiadania 3-letniego stażu pracy w rolnictwie. Dopłaty dla młodych rolników szacowane są na poziomie 60 euro/ha.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać pieniądze z KPS? 

Wszyscy rolnicy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do produkcji rolnej, muszą posiadać status aktywnego rolnika. Ich gospodarstwa powinny mieć obszar nie mniejszy niż 1,00 ha. W przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich musi wynosić co najmniej 200,00 euro. 

Rolnicy, którzy chcą dostać dopłaty na produkcję roślinną, muszą pamiętać, że płatność nie przysługuje do części powierzchni kwalifikującego się hektara zajętej pod elementami krajobrazu wykorzystywanymi do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczanych na obszary i elementy nieprodukcyjne w ramach DKR 8, których wielkość wynosi 100 m2 i więcej lub szerokość przekracza 2 m. 

Na jaką produkcję rolnik może dostać dofinansowanie?

Rolnicy, którzy prowadzą produkcję, mogą ubiegać się o związane z nią płatności bezpośrednie. Obejmą one następujące sektory produkcyjne: 

 • produkcja krów: do otrzymania płatności uprawnieni są wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności; można uzyskać płatność na krowy w wieku ponad 24 miesięcy (stan na dzień 15 maja w roku składania wniosku) - ok. 96 euro/szt zwierzęcia;
 • produkcja młodego bydła: ukierunkowana na małe i bardzo małe stada, tj. liczące do 20 sztuk zwierząt; zwierzęta muszą mieć ponad 24 miesiące (stan na dzień 15 maja w roku składania wniosku) - ok. 74-76 euro/szt zwierzęcia;
 • produkcja owiec: rolnik musi posiadać co najmniej 10 maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy (stan na dzień 15 maja w roku składania wniosku), ok. 26 euro/szt zwierzęcia;
 • produkcja kóz: rolnik musi posiadać co najmniej 5 samic kozy domowej w wieku co najmniej 12 miesięcy (stan na dzień 15 maja w roku składania wniosku), ok. 11 euro/szt zwierzęcia;
 • produkcja buraków cukrowych: płatność przyznawana jest do powierzchni uprawy buraków cukrowych nie większej, niż powierzchnia uprawy buraków cukrowych określona w umowie, ok. 301 euro/ha;
 • produkcja ziemniaków skrobiowych: płatność przyznawana jest do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych nie większej, niż powierzchnia uprawy ziemniaków skrobiowych określona w umowie, ok. 249 euro/ha;
 • produkcja roślin pastewnych: płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę roślin pastewnych, takich jak esparceta siewna; koniczyna czerwona; koniczyna biała; koniczyna białoróżowa; koniczyna perska; koniczyna krwistoczerwona; komonica zwyczajna; lędźwian; lucerna siewna; lucerna mieszańcowa; lucerna chmielowa; nostrzyk biały; seradela uprawna; wyka kosmata; wyka siewna, ok. 103 euro/ha;
 • produkcja roślin strączkowych na ziarno: płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę roślin strączkowych na ziarno, w tym mieszanek, takich jak bobik; groch siewny, w tym peluszka, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego; łubin biały; łubin wąskolistny; łubin żółty; soja zwyczajna, ok. 204 euro/ha;
 • produkcja pomidorów: płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę pomidorów, założoną z rozsady oraz z minimalną obsada 20 000 szt./ha, ok. 550 euro/ha;
 • produkcja truskawek: płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę truskawek, ok. 271 euro/ha;
 • produkcja chmielu: płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę chmielu przy zachowaniu minimalnej obsady na poziomie 1 300 szt./ ha, ok. 435 euro/ha;
 • produkcja lnu: płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę lnu, ok. 101 euro/ha;
 • produkcja konopi włóknistych: płatność przysługuje do powierzchni zajętej pod uprawę konopi odmian zawierających poziom tetrahydrokanabinolu (THC) nieprzekraczający maksymalnego poziomu, tj. 0,3%THC, ok. 29 euro/ha.

dane: WIR
Zuzanna Ćwiklińska
fot. envato elements
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. grudzień 2023 22:19