IV Wielkopolskie Swieto Soi
StoryEditorDopłaty

Jakie będą stawki dopłat bezpośrednich w nowej WPR?

03.01.2022., 14:01h
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Jakie będą stawki dopłat bezpośrednich po 2023 roku?

25 miliardów Euro na polskie rolnictwo

Jak zaznacza Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa, zapewni on polskiemu rolnictwu w nowej perspektywie finansowej łącznie 25 mld euro, z czego ponad 17 mld euro w ramach I filaru, czyli na płatności bezpośrednie, oraz blisko 8 mld euro na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Jakie dopłaty bezpośrednie zaplanowano w nowej perspektywie finansowej, wraz ze stawkami podajemy w tabeli. W tabeli zaznaczyliśmy również przewidzianą kwotę wsparcia dla poszczególnych płatności w całym okresie programowania. Podaliśmy również zakres, czyli powierzchnię lub liczbę sztuk zwierząt, do jakiej odnoszą się poszczególne płatności.

Uchwała umożliwi rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Wsparcie na zrównoważone metody gospodarowania przyjazne klimatowi i środowisku

Przypomnijmy, iż zgodnie z wcześ­niejszymi zapowiedziami i unijnymi wytycznymi, wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność.

Jak zaznaczył minister rolnictwa, instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej wspierać będą dochodowość i odporność szczególnie mniejszych gospodarstw. Rozwiązania w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2023–2027 zaprojektowane zostały bowiem w Polsce w taki sposób, aby w szczególności wspierać właśnie małe i średnie gospodarstwa rolne zaliczane do gospodarstw rodzinnych. Od 2023 roku, dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną, średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw) będzie wyższy od średniej dla Unii Europejskiej. Zdecydowano o utrzymaniu wsparcia związanego z produkcją we wszystkich dotychczas wspieranych sektorach.

Walka i zapobieganie skutkom ASF

Poza płatnościami bezpośrednimi realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF. Dofinansowane będą rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności. Kontynuowane będzie też wsparcie dla młodych rolników.

Plan Strategiczny dużo uwagi poświęca też wsparciu rolnictwa ekologicznego oraz dopłatom do dobrostanu zwierząt. Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność biologiczna oraz inwestycje w OZE.

Jakie będą stawki dopłat bezpośrednich po 2023 roku?

Magdalena Szymańska
fot. M. Czubak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 16:11