StoryEditorPorady prawne

Jakie prace budowlane w gospodarstwie trzeba zgłosić?

08.06.2020., 07:06h
Zamierzam rozbudować moje gospodarstwo. Słyszałem, że na niektóre prace budowlane wystarczy zgłoszenie budowlane, na jakie? Jaka jest procedura rozpoczęcia robót budowlanych w przypadku zgłoszenia?

Rolniku, chcesz rozbudować gospodarstwo? Te prace budowlane musisz zgłosić

W świetle art. 29 Prawa budowlanego, zgłoszenia wymaga m.in.:
  • budowa płyt do składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
  • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
  • silosów na kiszonkę;
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.
Według art. 30 ww. ustawy, w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Jakie dokumenty są niezbędna do zgłoszenia budowy?

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W szczególności chodzi tutaj o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 19:33