StoryEditorPorady prawne

Jakie są prawa i obowiązki członka spółdzielni?

19.01.2021., 06:01h
Jestem członkiem spółdzielni. Mam pytanie o moje prawa i obowiązki, w tym prawo żądania odpisu statutu i regulaminów uchwał organów spółdzielni.

Czy każdy członek spółdzielni ma równe prawa?

Artykuł 18 Prawa spółdzielczego wskazuje w § 1, że prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

Jakie prawa przysługują członkom spółdzielni?

Według § 2 członek spółdzielni ma prawo:

  • uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;
  • wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
  • otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi;
  • żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wnios­ków dotyczących jej działalności;
  • udziału w nadwyżce bilansowej;
  • do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w statucie.

Inne prawa wynikające z ustawy lub statutu spółdzielni

Ustawa w § 3 określa, że spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli narusz...

Pozostało 59% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 10:40