StoryEditorPorady prawne

Kiedy można rozwiązać umowę dożywocia?

29.12.2020., 10:12h
Rodzice przekazali gospodarstwo mojemu bratu umową dożywocia. Brat od dłuższego czasu nadużywa alkoholu, nie pomaga w niczym rodzicom, nie dba o dom, który wymaga pilnego remontu. Rodzice nie mają w nim warunków do życia. Obecnie staramy się z siostrą o skierowanie brata na przymusowe leczenie. Czy w czasie, gdy on będzie przebywał na terapii możemy zwrócić się do sądu o wyrażenie zgody na sprzedaż części gospodarstwa, żeby za uzyskane pieniądze kupić mieszkanie w mieście?

Czy możliwa jest sprzedaż części gospodarstwa w przypadku umowy dożywocia?

Nie ma możliwości sprzedaży gospodarstwa lub jego części, dopóki rodzice nie odzyskają jego własności, co nie będzie łatwe.

Kto decyduje o zmianach treści uprawnień umowy dożywocia?

Zgodnie z art. 913 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Jakie są przesłanki do tego, aby zmienić świadczenie na rzecz dożywotnika?

Okoliczność niewywiązywania się z obowiązku świadczenia na rzecz dożywotnika nie jest wystarczającą podstawą do zamiany świadczenia w naturze na rentę. Dożywotnikowi przysługuje w takiej sytuacji prawo wytoczenia powództwa o zasądzenie świadczeń.

Paragraf 2 tego przepisu stanowi natomiast, że w wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą ni...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 23:36