StoryEditorPorady prawne

Komu przysługuje zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

12.07.2020., 20:07h
Mam 60 lat, otrzymuję emeryturę, ale bardzo niską. Czy przysługuje mi zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych?

Zwolnienie z abonamentu RTV po ukończeniu 60. roku życia

Kwestię zwolnień z opłat abonamentowych reguluje art. 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

Kto nie musi opłacać abonamentu RTV?

Według tego aktu prawnego osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa GUS. Za 2019 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 4294,67 zł. Według zacytowanego aktu prawnego z płacenia abonamentu zwolnione są również osoby:
  • co do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub całkowitej niezdolności do pracy lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • które ukończyły 75 lat,
  • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
  • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB),
  • niewidome, których ostrość wzroku nie...
Pozostało 32% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 18:47