Rolnicy muszą złożyć w KRUS oświadczenie, aby nie stracić emeryturyJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKRUS

Rolnicy muszą złożyć w KRUS oświadczenie, aby nie stracić emerytury

21.05.2024., 15:30h
Rolniku, zbliża się termin złożenia oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej. Sprawdź, do kiedy musisz to zrobić?

Kto musi złożyć oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej?

Obowiązkiem złożenia oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej są objęci rolnicy lub domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej?

Termin złożenia oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej upływa 31 maja każdego roku podatkowego.

Ile wynosi roczna kwota graniczna?

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stawka rocznej kwoty granicznej w 2023 roku wynosi 4 088 zł.

Co się stanie, jeśli rolnik nie złoży oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej?

W przypadku gdy rolnik zapomni o obowiązującej kwocie granicznej i ją przekroczy bądź nie złoży oświadczenia w terminie do 31 maja 2024 r., dojdzie do ustania ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolni/domownik był zobowiązany złożyć dokument.

Jakie warunki musi spełnić rolnik, by kontynuować ubezpieczenie w KRUS?

Warunki, które musi spełnić rolnik, by kontynuować ubezpieczenie w KRUS są następujące:

  • złożenie w KRUS oświadczenia o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
  • jednoczesne prowadzenie działalności rolniczej lub stała praca w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
  • nie bycie pracownikiem i nie pozostawanie w stosunku służbowym,
  • nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: infor.pl, krus.gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 19:44