StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Kto nie musi składać e-wniosku o płatności, a tylko oświadczenie

13.02.2018., 18:02h
Elektroniczne wnioski o dopłaty bezpośrednie to już sprawa przesądzona. Nie wszyscy jednak będą musieli zasiąść przy komputerze, czy zlecać to zajęcie doradcy. Będzie bowiem możliwość złożenia, zamiast wniosku, jedynie oświadczenia. Kto i kiedy może je złożyć?
„Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”, jak sama nazwa wskazuje, będą mogli składać rolnicy, którzy nie zmienią nic we wniosku w tym roku, w stosunku do tego, co zawierał ich wniosek w ubiegłym roku.

Mniej niż 10 ha i wybrane płatności

Co jednak ważne, oświadczenie, jak wyjaśnia ARiMR może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na ubiegły rok, deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową, płatność: za zazielenienie, dodatkową, związaną do chmielu, do owiec i kóz, niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności ONW,
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007–2013) oraz premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014–2020).


Tak więc, oświadczenia nie może złożyć rolnik, który występował we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej. Co więcej, i w tym roku rolnik nie może ubiegać się o inne płatności, ponieważ będzie to już odebrane jako zmiana wniosku. Te inne płatności to:
  1. dla młodych rolników, do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, do upraw roślin pastewnych, do powierzchni uprawy buraków cukrowych, do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, do powierzchni uprawy truskawek, do powierzchni uprawy pomidorów, do powierzchni uprawy lnu, i do powierzchni uprawy konopi włóknistych, do bydła, do krów,
  2. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014–2020),
  3. płatności ekologiczne (PROW 2014–2020),
  4. płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007–2013).

Na przykład gospodarz, który ma  9 ha gruntów ornych i 4 ha łąk i nic nie zmieni we wniosku w tym roku, i będzie wnioskował o te same dopłaty, jak przed rokiem, czyli np. o JPO i ONW, będzie mógł złożyć jedynie oświadczenie. Gdyby natomiast oprócz JPO i ONW występował jeszcze np. o dopłaty do bydła albo do młodego rolnika, musiałby już wypełnić wniosek. Wniosek musi wypełniać również rolnik, który pomimo tego, że ma mniej niż 10 ha i chce ubiegać się jedynie o JPO, ONW, w ubiegłym roku nie występował o dopłaty bezpośrednie.

Warunki, jakie należy spełnić do złożenia oświadczenia sugerują, iż takiego dokumentu nie będą mogli złożyć również rolnicy, którzy mieli błędy w złożonych w ubiegłym roku wnioskach i dokonywali korekt.  • Rolnicy, którzy w ubiegłym roku wnioskowali o dopłaty do bydła, pomimo spełnienia innych warunków, nie mogą składać oświadczeń

Co ważne, „Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017” składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Formularz oświadczenia ma być udostępniony na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl. Skuteczne złożenie tego dokumentu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na 2018 r. i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które występował w ubiegłym roku.

Sytuacje awaryjne

Rolnicy, którzy będą chcieli zmienić coś jednak we wniosku po 14 marca, będą mieli taką możliwość. Agencja wyjaśnia, iż w przypadku, gdy po 14 marca w gospodarstwie wystąpią zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, będą musieli złożyć zmianę do wniosku do 1 czerwca 2018 roku.

Gdyby się tak stało, że oświadczenie złoży rolnik, który nie spełnia do tego wymogów ustawowych, czyli nie miał do tego prawa, Agencja wyda mu „Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania”. Nie będzie to jednak jeszcze sprawa przesądzona, ponieważ postanowienie będzie wydane w takim terminie, aby rolnik mógł jeszcze złożyć wniosek w normalnym trybie. Podobna sytuacja będzie dotyczyła przypadków, kiedy w oświadczeniu będą braki formalne (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) i nie zostaną one uzupełnione.

ARiMR podkreśla, iż termin na złożenie oświadczenia nie podlega przywróceniu, co oznacza, że oświadczenie złożone po 14 marca nie będzie rozpatrzone. Jednakże i z takiej sytuacji jest wyjście. Rolnik otrzyma wtedy „Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania”, ale ma prawo złożyć jeszcze wniosek o przyznanie płatności w ustawowo przewidzianym terminie, czyli do 15 maja br. i oczywiście przez Internet, chyba że znajdzie się w sytuacji wyjątkowej. Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus w marcu 2018 r. konta mogą być tworzone w aplikacji eWniosek. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

Magdalena Szymańska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. wrzesień 2023 08:29