StoryEditorDotacje

Nawet do 500 tys. euro dotacji na tworzenie grup producentów rolnych. Jakie warunki?

25.10.2022., 09:10h
Już niebawem w ARiMR ruszy nabór wniosków o wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych. Kto dokładnie może ubiegać się o wsparcie? Jakie zasady trzeba spełnić?

Nabór w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie trwał w okresie od 17 listopada 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla kogo pomoc na tworzenie grup producentów i organizacji producentów?

O wsparcie mogą starać się:

  • grupy producentów rolnych, uznane od 1 grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach). Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
  • organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Jednakże, nie przysługuje ono producentom drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Jak wygląda wypłata dotacji?

Maksymalna kwota środków jakie można uzyskać to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Agencja przez okres pięciu lat rok do roku będzie wypłacała grupom/organizacjom producentów rolnych uznanym za takowe, odpowiednio:

  • w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
  • w drugim roku – 9 proc.,
  • w trzecim roku – 8 proc.
  • w czwartym roku – 7 proc.,
  • w piątym roku – 6 proc.

Jak wygląda przyznawanie wsparcia organizacjom/grupom producentów rolnych?

Prawidłowo wypełnione wnioski zostaną poddane ocenie punktowej, a o kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o wsparcie wynosi 3.

Formularz wniosku i instrukcja jego wypełniania są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych lub organizacji producentów najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków.

Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można je również przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał, fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. luty 2024 12:06