StoryEditorDotacje

Ostatnia szansa na dotację na nawadnianie gospodarstw

05.11.2019., 17:11h
Wkrótce mija termin złożenia wniosku o dotację na nawadnianie w gospodarstwie. W tym roku można ubiegać się o wsparcie do 100 tys. złotych.  

Dotacje na nawadnianie – ARiMR przyjmuje wnioski tylko do 22 listopada

Tylko do piątku 22 listopada 2019 roku rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na nawadnianie w gospodarstwach rolnych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. 

Dotację można przeznaczyć na jedno z trzech rodzajów operacji: 

  • wykonanie nowego nawodnienia, 
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej, 
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

 

Nowe instalacje nawodnieniowe muszą przynosić oszczędności na wodzie

Jednak żeby rolnik mógł otrzymać wsparcie, musi udowodnić, że nowa instalacja jest przyjazna dla środowiska i przyczynia się do oszczędności w wodzie. Na przykład inwestycja mająca poprawić działanie już istniejącej instalacji, musi doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%. 

Z tego powodu ARiMR wymaga, aby każda inwestycja związana z nawadnianiem, która otrzyma wsparcie, była wyposażona w oddzielny licznik wody. Ma to pozwolić na oszacowanie, jakie oszczędności w wodzie przyniósł dany projekt. 

 

Na co można przeznaczyć dotacje na nawodnienia w gospodarstwach?

Agencja przyznaje dotację w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje związane z nawadnianiem.
W przypadku tzw. młodego rolnika ARiMR zwróci do 60% wydatków. 

Do tych kosztów można zaliczyć nakłady m.in. na:

  • wykonanie ujęć wody,
  • zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
  • budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

  Dotację na nawadnianie w gospodarstwach można przeznaczyć chociażby na poprawę działania już istniejącej instalacji nawadniającej

  • Dotację na nawadnianie w gospodarstwach można przeznaczyć chociażby na poprawę działania już istniejącej instalacji nawadniającej

 

Od 15 do 100 tys. złotych dotacji na nawadnianie

Minimalny koszt inwestycji, która może uzyskać dotację, musi wynieść ponad 15 tys. zł. Z kolei maksymalna kwota pomocy może wynieść do 100 tys. zł. 

Warto także zwrócić uwagę, że chociaż pomoc na nawadnianie będzie przyznawana w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, to limit pomocy z obszaru nawadniania nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A–D. 

W tym naborze wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do piątku 22 listopada 2019 roku. 

Więcej na ten temat w obszernym artykule: 

Jak dostać 100 tys. złotych na nawadnianie gospodarstw?

 

Paweł Mikos
Fot. Pixabay 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 10:47