StoryEditordopłaty bezpośrednie

Oświadczenie zamiast zdjęcia geotagowanego. Kiedy rolnik skorzysta z odstępstwa?

06.03.2023., 16:03h
Rolnicy, którzy w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowego zobowiążą się do wymieszania obornika z glebą w ciągu 12 godzin lub precyzyjne stosowanie gnojowicy musi zrobić zdjęcie geotagowane. Bez tego nie dostanie dopłaty do ekoschematu. Jednak zamiast zdjęcia można przesłać do ARiMR tylko odpowiednie oświadczenie. Kiedy rolnik może z tego skorzystać?

Rolnik, żeby dostać część dopłat bezpośrednich musi wykonać zdjęcie geotagowane

W ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej od 2023 roku zmieniają się zasady przyznawania rolnikom dopłat bezpośrednich. Cześć z płatności gospodarz otrzyma w ramach tzw. ekoschematów.  Jednak, żeby otrzymać pieniądze z ekoschematów rolnik będzie musiał udowodnić postępowanie zgodnie z wymogami dla danego schematu.

W przypadku ekoschematu „Rolnictwo węglowe” i dwóch praktyk konieczne będzie wykonanie zdjęć geotagowanych, czyli takich, które posiadają współrzędne położenia oraz czas wykonania.

Dotyczy to realizacji dwóch praktyk:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacj
  • oraz Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

Przeczytaj także ten artykuł:

Jak zrobić zdjęcia geotagowane, żeby udowodnić wymieszanie obornika z glebą?

Kiedy i jak przesłać zdjęcie geotagowane do ARiMR

Żeby jak najszybciej i jak najłatwiej rolnik mógł wykonać odpowiednie zdjęcie geotagowane, ARiMR wprowadziła dodatkową funkcjonalność w aplikacji „Mobilna ARiMR”.

Rolnik powinien przesłać jak najszybciej do ARiMR zdjęcia potwierdzające wymieszanie obornika z glebą lub zastosowanie gnojówki czy gnojowicy naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Co to znaczy jak najszybciej? To zależy od terminu wykonania samego zabiegu agrotechnicznego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia rolnik na przesłanie zdjęć geotagowanych:

ma 14 dni od dnia wykonania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności, ale nie później niż do dnia 7 listopada roku, w którym składał wniosku o płatności

lub 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności, jeżeli praktyk, była zrealizowana przed dniem złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie lub przed 15 marca roku składania wniosku o przyznanie płatności.

Kiedy wystarczy oświadczenie o wykonaniu praktyki zamiast zdjęć geotagowanych?

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie ekoschematów przewiduje jednak pewne odstępstwa od konieczności wykonywania zdjęć geotagowanych przy praktyce wymieszania obornika z ziemią czy precyzyjnego stosowanie płynnych nawozów naturalnych. Zgodnie z propozycją z § 34, jeżeli rolnik nie może wykonać takich fotografii to, ARiMR uzna, że dana praktyka została spełniona i przyzna dopłaty za nią, ale rolnik musi spełnić jednocześnie dwa warunki.

Po pierwsze gospodarz rolnik na formularzu opracowanym przez Agencję musi złożyć do biura powiatowego ARiMR o wykonaniu praktyki w takim samym terminie jakby przesłał zdjęcia. Po drugie musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, zawierający co najmniej:

  • oznaczenie powierzchni,
  • nr działki ewidencyjnej,
  • wielkość powierzchni,
  • datę wykonania zabiegu,
  • rodzaj wykonanego zabiegu.

Co istotne to odstępstwo dotyczy jedynie dopłat za 2023 roku. Co oznacza, że od 2024 roku rolnik realizujący jedną z dwóch wspomnianych praktyk w ramach rolnictwa węglowego będzie musiał obowiązkowo dokumentować realizację zabiegów agrotechnicznych za pomocą zdjęć geotagowanych.

Paweł Mikos

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
11. kwiecień 2024 21:08