StoryEditorWiadomości rolnicze

PILNE! Odmówiono zgody na dopłaty do nawozów! Co teraz?

06.04.2022., 17:04h
Mimo iż od tygodni rolnicy byli zapewniani, że wkrótce dostaną dopłaty do nawozów, to dzisiaj nastąpiła nagła zmiana i wiele wskazuje na to, że dotacji może nie być. Komisja Europejska nie zaakceptowała wniosku polskiego rządu o zgodę na taką formę wsparcia. Czy jest szansa, że polscy rolnicy dostaną jeszcze dopłaty do nawozów?

KE odrzuca prośbę Polski o dopłaty do nawozów. Dlaczego?

W środę 6 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komisja Europejska nie zaakceptowała polskiego wniosku o wypłatę dopłat do nawozów dla polskich rolników. Taka forma wsparcia miała być choć częściową rekompensatą dla rolników za kolosalny wzrost cen nawozów w ostatnim roku.

Brukselscy urzędnicy w odpowiedzi na wniosek polskiego rządu zasugerowali, aby dopłaty do nawozów sfinansować w formie pomocy de minimis. Jednak resort rolnictwa podkreśla, że skala problemu i potrzeb nie pozwala na skorzystanie z takiego wsparcia, ponieważ jej limit sięga jedynie 520 mln zł w tym roku. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że na dopłaty do nawozów potrzebujemy ok. 3,9 mld zł.

Polska jeszcze raz złoży wniosek o zgodę na dopłaty do nawozów

– Nie zgadzam się na takie rozwiązanie i ponownie będę składać do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie dopłat do nawozów, które nie będą wchodzić w pomoc de minimis – zapowiedział Henryk Kowalczyk wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Kowalczyk jednocześnie zaznaczył, że nowy wniosek będzie przygotowany z powołaniem się na zapisy zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej z 24 marca br. na temat tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.

Wojciechowski zapewniał, że będzie zgoda na pomoc dla rolników

Warto przypomnieć, że już 24 marca, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował na Twitterze, że KE zgodziła się na dopłaty do nawozów.

- Cieszę się, że udało mi się przeforsować w UE pakiet pomocy dla rolników: 1) uruchomienie rezerwy kryzysowej WPR, 2) zgodę na dopłaty do nawozów, 3) umożliwienie produkcji rolnej na obszarach nieprodukcyjnych, 4) interwencję na rynku wieprzowiny, 5) przyśpieszenie wypłaty dopłat – napisał komisarz.

Po dzisiejszym komunikacie ministerstwa rolnictwa komisarz nadal zapewnia, że zgoda KE jest, tylko Polska musi złożyć odpowiedni wniosek - o pomoc "wojenną", nie "covidową".

Jakie miałaby być stawki dopłat do nawozów?

Z opracowanych wcześniej przez resort rolnictwa projektu rozporządzenia wynika, że stawka pomocy ma wynosić: 
  • do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. 

Dopłaty do nawozów będą wypłacane za zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Zgodnie z przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn:  

  • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy; 
  • liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego: 
    • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo 
    • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku, pod uwagę będzie brana średnia cena ogłoszona przez ministra rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jakie dokumenty powinien złożyć rolnik, by dostać dopłaty do nawozów? 

Wniosek należy złożyć na formularzu, który będzie udostępniony przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r.

Paweł Mikos, ksz
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 09:50