Czy rolnik może być zwolniony z podatku od środków transportowychCanva
StoryEditorPorady prawne

Czy rolnik może być zwolniony z podatku od środków transportowych?

20.06.2024., 15:00h
Jedna z gmin z województwa lubelskiego podjęła uchwałę zwalniającą rolników z podatku od środków transportowych. Dla rolników to duże oszczędności. Ale czy gmina miała do tego prawo?

Rolnik podatnikiem podatku od środków transportu

Rolnicy opodatkowani są m.in. podatkiem rolnym, ale jeśli dodatkowo posiadają sprzęt ciężarowy o masie powyżej 3,5t również są płatnikami podatku od środków transportowych. Tak stanowi prawo.

Jedna z gmin w województwie lubelskim postanowiła spróbować to zmienić. Radni w uchwale zaznaczyli, że zwalniają z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała uchwałę 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uznało, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Według RIO, rada gminy przekroczyła swoje uprawnienia wynikające z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten daje radom gmin prawo do wprowadzania zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych, jednak nie pozwala na wprowadzanie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych.

Kolegium RIO zaznaczyło, że przepis kompetencyjny zezwala wyłącznie na wprowadzenie zwolnień przedmiotowych, a zakazuje wprowadzania zwolnień o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

Jakie są maksymalne stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok?

Każda gmina ustala indywidualnie wysokość lokalnych podatków, a za taki uznaje się podatek od środków transportowych. Niemniej maksymalna ich wysokość jest znana, gdyż jest to regulowane centralnie. W tym roku stawki maksymalne stawki prezentują się następująco (skupiliśmy się jedynie na poniższej grupie pojazdów ciężarowych, która ma najszersze zastosowanie w gospodarstwach rolnych):

  • od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
    • od 3,5 do 5,5 tony - 1 173,19 zł,
    • od 5,5 do 9 ton - 1 957,12 zł, 
    • powyżej 9 ton - 2 348,52 zł.

Michał Czubak 
fot. Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 15:29