Strategia ”Polska Wołowina 2030” pozwoli na zwiększenie przychodów rolnikówMRiRW
StoryEditorPolska Wołowina 2030

Dopłaty do buhajów i do bydła najlepszej jakości. Jak nowa strategia wołowiny zwiększy przychody rolników?

08.09.2023., 14:29h
W ministerstwie rolnictwa została przyjęta nowa strategia rozwoju sektora wołowiny. Zakłada m.in. wprowadzenie dopłaty do buhajów hodowlanych i dla rolników produkujących bydło najlepszej jakości. - Strategia pozwoli na zwiększenie przychodów rolników - ocenia Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

W ministerstwie rolnictwa przyjęto dziś nową strategię "Polska Wołowina 2030". Została ona przygotowana z inicjatywy Rady Sektora Wołowiny i jest efektem współpracy organizacji branżowych. To dokument bardzo ważny także dla rolników - producentów opasów i hodowców bydła mięsnego czystych ras. Obecny na spotkaniu wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra zapewnił, że rozwiązania przyjęte w strategii zostaną wdrożone w życie.

Strategia "Polska Wołowina 2030" to kompleksowa analiza branży, która wyznacza cele na bliższą i dalszą przyszłość. Ma wspierać rolników w działaniach na rzecz dobrostanu zwierząt, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i redukcji stosowania antybiotyków. Ma także niwelować wpływ produkcji rolniczej na środowisko.

Jakość, a nie cena czyni polską wołowinę konkurencyjną

Jak poinformowali prezentujący strategię liderzy w sektorze mięsa wołowego, potrzeba aktualizacji strategii to wynik zmian w otoczeniu. Dlatego w stosunku do poprzedniej strategii z 2019 r. (Polska Wołowina 2022) doszedł obszar dotyczący otoczenia. Zmiana otoczenia polskiego sektora wołowiny oznacza nowe wyzwania, z którymi polski sektor wołowiny musi się zmierzyć. Są to przede wszystkim:

  • unijna strategia Od pola do stołu;
  • unijne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i rolnictwa zrównoważonego;
  • skutki wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19;
  • zmiana preferencji konsumentów;
  • agresywna kampania skierowana przeciwko branży mięsnej;
  • integracja Ukrainy z Unią Europejską i konkurencja z ukraińskimi produktami.

– W strategii Polska Wołowina 2030 wyeksponowana jest rola konsumenta, a nacisk jest położony na jakość produktu. To jakość, a nie cena, czyni polską wołowinę konkurencyjną. A ocena jakości kulinarnej należy właśnie do konsumenta. Dlatego też ważnym elementem strategii jest, oprócz działań dla poprawy jakości produktu, edukowanie i informowanie polskiego społeczeństwa – mówili liderzy polskiego sektora wołowiny.

Dopłaty do buhajów hodowlanych

Na ten rok Strategia zakłada dwa cele. Pierwszym z nich jest rozszerzenie pomocy de minimis w rolnictwie poprzez wsparcie zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego. Wsparcie ma być przyznawane na takich zasadach jak dopłaty do materiału siewnego.

- Takie wsparcie odbywałoby się w ramach pomocy de minimis, która wynosi 20 tys. euro na jednego przedsiębiorcę w okresie 3 lat podatkowych i nie zwiększyłaby kosztów po stronie państwa, a dawała rolnikom zajmującym się produkcją zwierzęcą możliwość uzyskania wsparcia – podkreśla Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła w rozmowie z portalem topagrar.pl.

Dopłaty do systemów jakości w ramach dobrostanu zwierząt

Drugi cel dotyczy wsparcia produkcji mięsa wysokiej jakości w ramach ekoschematów. Chodzi o połączenie ekoschematów z systemem jakości, aby wspierać finansowo rolników produkujących bydło najlepszej jakości. Jak zaznacza ministerstwo, jeśli rolnik spełnia rygorystyczne wymogi jakości i dobrostanu w hodowli, będzie mógł liczyć na większe wsparcie finansowe.

- Mamy tu na myśli ujęcie w najbliższej zmianie w Krajowym Planie Strategicznym w ramach ekoschematów wsparcia dla uczestników krajowego systemu jakości QMP oraz zniesienie w działaniu dobrostan zwierząt limitu 150 DJP dla uczestników systemu. To stworzy potężną przewagę konkurencyjną polskiego sektora wołowiny. Dlaczego? Bo połączy jakość z dobrostanem, co odpowiada nie tylko zapotrzebowaniu rynku, ale da możliwość wsparcia rolników produkujących żywiec wołowy o najwyższych parametrach jakościowych – podkreśla Jacek Zarzecki.

Minister zapeania, że Jeśli rolnik spełnia rygorystyczne wymogi jakości i dobrostanu w hodowli, może liczyć na większe wsparcie finansowe. Nasz budżet na ten cel to aż 1,7 miliarda euro

Wierzbicki: Strategia "Polska Wołowina 2030" pozwoli na zwiększenie przychodów rolników

Z kolei Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego zaznacza, że otwarcie nowych rynków zbytu, rosnące spożycie w kraju, zmiany oczekiwań konsumentów w stosunku do wołowiny i metod produkcji, jak również zainteresowanie rolników tym kierunkiem produkcji zwierzęcej, wzmacnia potrzebę działań prorozwojowych.

- Propozycje zawarte w Strategii "Polska Wołowina 2030" pozwolą na zwiększenie przychodów rolników w tak trudnym obecnie okresie, jak również na optymalizację kosztów w myśl zasady: produkować taniej, a lepiej. Wspólne przygotowanie strategii sektorowej daje gwarancję rozwoju tej ważnej gałęzi polskiego rolnictwa i pokazuje, że współdziałanie przynosi korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom – zaznacza Jerzy Wierzbicki w rozmowie z portalem topagrar.pl.

oprac. Kamila Szałaj na podst. Topagrar.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 04:45