Kolejna pomoc dla rolników: nawet 2,5 tys. zł do hektara. Ale niewielu z niej skorzystaEnvatoelements/MRiRW/Canva
StoryEditorPomoc dla rolników

Kolejna pomoc dla rolników: nawet 2,5 tys. zł do hektara. Ale niewielu z niej skorzysta

22.09.2023., 08:03h
Rusza kolejny program wsparcia dla rolników. Będzie można otrzymać nawet 2500 zł do hektara. Kto i kiedy może składać wnioski do ARiMR?

Ministerstwo rolnictwa wczoraj uruchamia kolejne wsparcie dla sadowników, którym przymrozki, grad lub huragan uszkodziły w 2023 roku uprawy krzewów owocowych i truskawek. Wcześniej resort ogłosił, że taką pomoc otrzymają również gospodarstwa, które poniosły straty w uprawach drzew owocowych.

Kto może ubiegać się o pomoc po przymrozkach, gradzie i huraganie?

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach rolnych powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70 proc. na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Jaka będzie stawka pomocy dla sadowników?

Stawka pomocy wynosi 2500 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc. na powierzchni tych upraw.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy, przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Kiedy i gdzie złożyć wnioski o pomoc dla producentów owoców?

Wnioski należy złożyć między 6 a 20 października 2023 roku do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej ARiMR.

Resort rolnictwa zaznacza, że pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Z tej pomocy skorzysta jednak niewielu rolników. Łączna powierzchnia krzewów owocowych wynosi ok. 100 tys. ha, czyli ok. 0,5 proc. gruntów rolnych w Polsce. Uprawia je ok. 60 tys. gospodarstw rolnych. Z kolei truskawki zajmują 50 tys. ha w Polsce, czyli 0,25 proc. gruntów rolnych. A wsparcie dostaną tylko ci sadownicy, których uprawy ucierpiały powyżej 70 proc.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 06:07