Pomoc suszowa: ”Wniosek wysłany”, ale pieniędzy nie będzie. Kolejne zawiłości aplikacji biją w rolnikówJustyna Czupryniak/Canva/zrzutekranu
StoryEditorAplikacja suszowa

Pomoc suszowa: "Wniosek wysłany", ale pieniędzy nie będzie. Kolejne zawiłości aplikacji biją w rolników

15.04.2024., 16:00h
Rolnicy zgłaszali problemy ze skutecznym złożeniem podpisu zaufanego w aplikacji suszowej. Przez to teraz ich wnioski o pomoc suszową, choć wysłane, są rozpatrywane negatywnie. Jak się okazuje, część z protokołów nie została „skutecznie podpisana”, a beneficjenci nie otrzymają przez to pieniędzy. Co na to ministerstwo rolnictwa?

Rolnicy zgłaszali do KRIR problemy z pozyskaniem protokołu z aplikacji suszowej

Pod koniec marca br. w artykule pt. „Pomoc suszowa: rolnicy apelują o inny dokument potwierdzający suszę i dłuższy termin” pisaliśmy o tym, że rolnicy wystosowali apel do ministra rolnictwa, prosząc o więcej czasu na dostarczenie załączników do wniosku o pomoc suszową za 2023 rok. Jednym ze wskazywanych wówczas problemów było pozyskanie protokołu z aplikacji suszowej. Rolnicy po zalogowaniu się do aplikacji Zgłoś szkodę rolniczą, pomimo wykonania zgłoszenia w stosownym terminie, nie mieli możliwości pobrania dokumentu końcowego, którym był Protokół lub Kalkulacja oszacowania szkód, ponieważ przy ich zgłoszeniach widniał komunikat „W EDYCJI”. KRIR oceniła, że jest to błąd niezależny od beneficjenta. Co na to MRIRW?

Pobranie protokołu suszowego możliwe wyłącznie po złożeniu podpisu zaufanego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na apel Krajowej Rady Izb Rolniczych wyjaśniło, że złożenie wniosków o oszacowanie szkód w roku 2023 było możliwe za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Do zadań rolników należało opatrzenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy podpisem zaufanym.

Jak wskazało MRiRW, pobranie protokołu albo kalkulacji oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy było możliwe wyłącznie po podpisaniu Profilem Zaufanym za pośrednictwem kliknięcia w numer gospodarstwa. Jeśli w aplikacji widniał komunikat „wniosek w edycji”, pobranie protokołu lub kalkulacji nie było możliwe ze względu na to, że nie zostały skutecznie podpisane.

Do kiedy można było pobrać protokoły za suszowe 2023 r.?

Jak podkreślił w piśmie wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski, skutecznie podpisane protokoły i kalkulacje oszacowania szkód rolnicy mogli pobierać od końca listopada 2023 r. Przy czym obowiązkowe było dołączenie wydruku protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód zawierającego informację o powierzchni upraw rolnych, na których powstały szkody w związku z wystąpieniem w 2023 r. suszy.

Raport sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę nie jest wystarczający

Rolnicy we wspomnianym wyżej piśmie domagali się również dopuszczenia, jako potwierdzenia wystąpienia suszy w gospodarstwie rolnym, raportu strat sporządzanego przez Komisję gminną, która została w roku 2023 powołana przez wojewodę. Po usunięciu błędu z aplikacji dopuszczenie miałoby być anulowane.

Jak odpowiada MRiRW, raport oszacowania szkód sporządzany przez komisję powołaną przez wojewodę zawiera jedynie:

  • imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego,
  • informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek,
  • procentową wysokość oszacowanych szkód,
  • imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej,
  • datę oszacowania szkód.

Zdaniem MRiRW, powyższe dane nie są wystarczające do potwierdzenia spełniania przez wnioskującego o pomoc rolnika wymogów do przyznania pomocy w związku z wystąpieniem w 2023 r. suszy. Ponadto resort rolnictwa poinformował, że proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji przebiega w inny sposób, niż proces szacowania szkód powstałych w wyniku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powołane przez wojewodów, przez co ich połączenie nie jest możliwe.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 12:29