StoryEditorWiadomości rolnicze

Preferencyjne pożyczki na inwestycje w infrastrukturę na wsi na lipiec 2021

17.07.2021., 13:07h
Jeszcze tylko do 16 lipca potrwa nabór wniosków z Samorządowego Programu Pożyczkowego (SPP), który realizowany jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Kto i na jakie zadania może dostać preferencyjne pożyczki na infrastrukturę na wsi?

Do programu mogą zgłaszać się gminy i powiaty, które chcą realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich, czyli na wsiach i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Można je przeznaczyć na finansowanie budowy lub modernizacji placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także budowę gminnych oraz powiatowych dróg. Mogą one też posłużyć realizacji przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Pożyczki (maksymalnie 1,5 mln zł) są udzielane na 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny. Pożyczką można sfinansować 100% kosztów inwestycji. Oprocentowanie pożyczek wynosi 2,5%, FEFRWP nie pobiera żadnych opłat pośrednich typu prowizje czy marże.

Fundacja EFRWP udzieliła już 166 mln złotych pożyczek z Samorządowego Programu Pożyczkowego

Jak wskazuje Krzysztof Podhajski, prezes zarządu fundacji, pożyczki mogą być zaciągane bez konieczności stosowania procedury przetargowej. Dopuszcza się również ich wykorzystanie przez samorządy jako wkład własny lub pomostowe finansowanie inwestycji do czasu otrzymania unijnych lub krajowych funduszy.

Od 2011 roku w ramach dwudziestu sześciu edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego Fundacja EFRWP udzieliła ponad 290 pożyczek na łączną kwotę około 166 mln zł.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 09:12