StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Składanie wniosków o dopłaty przez Internet przesądzone

13.02.2018., 15:02h
W czwartek, 1 lutego Prezydent podpisał nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Wejście w życie nowego prawa oznacza, że niemal wszyscy rolnicy będą musieli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie przez Internet.

Od lutego, wnioski o dopłaty tylko przez internet


Nowe prawo, które wejdzie w życie w połowie lutego 2018 roku zakłada, że wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz o dopłaty obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) rolnicy będą składać w formie elektronicznej.

W praktyce niemal każdy gospodarz będzie musiał wypełnić odpowiedni formularz za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej na ten temat napisaliśmy w artykule Wnioski o dopłaty bezpośrednie przez Internet – jak to ma działać?

Zgodnie z nowelizacją ustawy, każde biuro powiatowe ARiMR będzie zobowiązane pomóc rolnikowi w technicznym wypełnieniu takiego wniosku, w tym udostępnić sprzęt do tego niezbędny. Prawdopodobnie pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego będą także pomagać w merytorycznym wypełnieniu elektronicznego dokumentu. Jeżeli natomiast rolnik z jakiegoś istotnego powodu nie będzie w stanie złożyć wniosku w formie elektronicznej oraz skorzystać z pomocy technicznej w biurze ARiMR, to będzie mógł złożyć wniosek w formie papierowej. W takiej sytuacji to pracownicy biura powiatowego Agencji będą przenosić informacje z wniosku papierowego na formularz elektroniczny.  • Na złożenie oświadczenia zamiast e-wniosku o dopłaty rolnicy mają czas tylko od 15 lutego do 14 marca 2018 roku

Kto może złożyć oświadczenie zamiast pełnego wniosku?


Nowe prawo pozwala także na złożenie w 2018 roku oświadczenia zamiast pełnego wniosku. Jednak z tego przywileju będą mogli skorzystać jedynie właściciele gospodarstw do 10 ha, u których nie zaszła żadna zmiana we wniosku za 2018 rok, w porównaniu do tego za 2017 rok.

Oświadczenie można złożyć także w przypadku płatności obszarowych z ramach PROW. Na złożenie takiego oświadczenia rolnicy mają czas tylko od 15 lutego do 14 marca 2018 roku!


Zmiany progu przetargu


Ustawa, którą podpisał 1 lutego Andrzej Duda, zmienia także przepisy stosowania zasady konkurencyjnego trybu wyboru przez rolnika wykonawców poszczególnych zadań. Został znacznie podniesiony próg takiego przetargu do równowartości 30 000 euro, czyli ok. 125 tys. złotych. pm
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. październik 2023 13:14