StoryEditorPorady prawne

Uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku. Kogo i kiedy można wydziedziczyć?

09.02.2021., 16:02h
Rodzice podzielili ziemię między mnie i brata. Sobie zostawili niecały hektar z działką siedliskową i budynkami. Ojciec umarł w zeszłym roku, mama jest ciężko chora. Tylko ja z żoną opiekowaliśmy się obojgiem rodziców, a teraz mamą. Brat ich odwiedzał raz na rok, a teraz domaga się spadku po ojcu. Czy ma do niego takie samo prawo jak ja? Czy mnie nie należy się większy udział z racji opieki nad rodzicami?

Kto ma prawo do spadku?

Prawo do spadku po ojcu ma również Pana mama. Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Fakt, że to Pan opiekował się ojcem, nie ma wpływu na wielkość przypadającego Panu udziału.

Co może być podstawą wydziedziczenia?

Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych może być natomiast podstawą wydziedziczenia. Stosownie do art. 1008 k.c. polega ono na tym, że spadkodawca w testamencie pozbawia zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Inne przyczyny wydziedziczenia to:

  • uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.
Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Wydziedziczenia może dokonać tylko spadkodawca za ...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. październik 2023 00:22