StoryEditorPorady prawne

W jaki sposób ustalany jest dochód rolnika do zasiłku rodzinnego?

08.03.2021., 17:03h
W ubiegłym roku składaliśmy wniosek o zasiłek rodzinny. Nie otrzymaliśmy go, ponieważ mieliśmy za dużo ziemi i przekroczyliśmy próg dochodu. Przepisaliśmy więc część ziemi na jedno z dzieci. Gdy chcieliśmy złożyć wniosek o zasiłek w tym roku, poinformowano nas, że również nie otrzymamy zasiłku, ponieważ pod uwagę brany jest także dochód sprzed dwóch lat. Czy faktycznie?

Co jest brane pod uwagę w przypadku ustalania zasiłku?

W przypadku złożenia wniosku na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2020 do 31 października 2021 r. bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w 2019 r., uwzględniając zmiany w sytuacji finansowej danej rodziny. Artykuł 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa, że zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. Natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – gdy dochód na osobę nie przekracza 764 zł.

Jak ustala się dochód członka rodziny?

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa, że dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c. Przykładowo w sytuacji utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzed...

Pozostało 62% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. luty 2024 11:21