Nowe minimalne wynagrodzenie od 1 lipca. Jaka stawka za godzinę?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorPłaca minimalna

W pół roku płaca minimalna wzrośnie o 326 zł. Jakie stawki za godzinę?

13.06.2024., 14:01h
Polacy zarobią więcej. Od stycznia 2025 r. płaca minimalna ma wzrosnąć o kolejne 326 zł. Jaka będzie stawka za godzinę pracy?

O ile wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze w lipcu?

To już druga waloryzacja wynagrodzenia minimalnego w roku 2024. Po styczniowej podwyżce Polacy zarabiali 4 242 zł brutto, czyli 27,10 zł/godz. brutto. Jak wynika z informacji ogłoszonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, od lipca br. stawka minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 4 300 zł, co oznacza, że Polacy na godzinę zarobią 28,10 zł brutto.

Dlaczego ponownie wzrosła płaca minimalna?

Podwyżki płacy minimalnej w Polsce są automatyczne i wprowadzane w celu dostosowania do zmian w gospodarce i inflacji. Większa pensja ma za zadanie poprawić komfort życia pracowników, konsumpcję i ogólną kondycję gospodarki.

Które świadczenia zostaną podniesione po podwyżce wynagrodzenia minimalnego?

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego wiąże się ze zmianą wysokości świadczeń dla Polaków, takich jak:

  • wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy w czasie choroby,
  • dodatek za pacę w nocy,
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój.

Wynagrodzenie minimalne wzrośnie od stycznia?

Choć kolejna podwyżka płacy minimalnej jeszcze przed nami, to Rada Ministrów przyjęła już propozycję podwyżki wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. 

Z propozycji rządu wynika, że od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę miałoby wynosić 4 626 zł. Jednocześnie wzrostowi miałaby ulec minimalna stawka godzinowa dla okreslonych umów cywilnoprawnych i wynosić 30,20 zł. 

Propozycja zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego.

Jaka jest sytuacja na rynku pracy? 

Sytuacja na rynku pracy oraz poziom przeciętnego wynagrodzenia przedstawia się w następujący sposób:

  • W końcu kwietnia 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 791,1 tys. osób bezrobotnych, czyli o 24,8 tys. osób (o 3%) mniej niż w kwietniu 2023 roku. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 25,1 tys. osób (3,1%).
  • Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2024 roku wyniosła 5,1% i była o 0,2 p.p. niższa niż przed miesiącem, jak i przed rokiem.
  • Według Eurostatu, w kwietniu 2024 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3%, przy 528 tys. bezrobotnych. Tym samym Polska, po Czechach,  zanotowała najniższą stopę bezrobocia wśród państw UE.
  • Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2024 roku wyniosło 8147 zł i było wyższe o 14,4% w stosunku do I kw. 2023 roku.
  • W I kw. 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8077 zł i było wyższe o 12,5% w stosunku do I kw. 2023 roku. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł aż 9,2%.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: MRiRW

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 02:21