StoryEditorDotacje

Wkrótce ruszają dotacje dla pszczelarzy. Na co i ile będzie pieniędzy?

22.03.2023., 11:03h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że wkrótce ruszą nabory wniosków o wsparcie dla pszczelarzy w ramach interwencji pszczelarskich. Przyjmowanie wniosków będzie trwało 2 tygodnie. Start - 3 kwietnia 2023 r. Łączne wsparcie dla pszczelarzy ma wynosić ponad 47 mln zł.

Wsparcie w tym zakresie dotyczy interwencji pszczelarskich w trzech grupach:

I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.
Wnioski będą przyjmowane w ARIMR od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

Pula środków jakimi dysponuje Agencja na pomoc w ramach ww. naborów, wynosi 47 041 740,43 zł (10 049 936,00 EUR), w tym:

 • na inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” - 23 520 870,21 PLN (5 024 968,00 EUR);
 • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; - 14 112 522,13 PLN (3 014 980,80 EUR);
 • interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” – 9 408 348,09 PLN (2 009 987,20 EUR).

Jakie są szczegóły pomocy na interwencje pszczelarskie?

Mowa tu o takich działaniach jak:
a) inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – wnioski o dotację obejmują zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:
 • miodarek,
 • odstojników,
 • dekrystalizatorów,
 • stołów do odsklepiania plastrów,
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 • topiarek do wosku,
 • urządzeń do kremowania miodu,
 • refraktometrów,
 • wózków ręcznych do transportu uli,
 • wialni do pyłku,
 • uli lub ich elementów,
 • krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
 • urządzeń do omiatania pszczół,
 • poławiaczy pyłku,
 • sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
 • wag pasiecznych,
 • pakietów ramek ulowych,
 • kamer cyfrowych.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać: (a) pszczelarze, producenci produktów pszczelich oraz (b) organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy (działające w formie: związków pszczelarskich; stowarzyszeń pszczelarzy; zrzeszeń pszczelarzy; spółdzielni pszczelarskich; grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej)

b) wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – chodzi o dotacje na realizację operacji, polegających na zakupie:
 • produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
 • produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2] również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie: związków pszczelarskich; stowarzyszeń pszczelarzy; zrzeszeń pszczelarzy; spółdzielni pszczelarskich; grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

c) pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – dotacje na zakup:

 • matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi
 • lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych,
 • w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie: związków pszczelarskich; stowarzyszeń pszczelarzy; zrzeszeń pszczelarzy; spółdzielni pszczelarskich; grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

W danym roku pszczelarskim pszczelarz może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. czerwiec 2023 20:16