StoryEditorKRUS

Wzrośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne w KRUS. Ale nie dla wszystkich

05.02.2021., 08:02h
KRUS podała, że wzrosną składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2021 r. Ile wyniesie wymiary składki na ubezpieczenie zdrowotne dla tych grup?

Wzrosło przeciętne wynagrodzenie, więc wzrasta składka na ubezpieczenie zdrowotne w KRUS

2 lutego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opłata ta jest powiązana z kwotą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a ponieważ ta uległa zmianie, to i składa zostanie zmieniona.

Zgodnie z obwieszczeniem w Monitorze Polskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł. Rzutuje to na wysokości składki na ubezpieczanie zdrowotne dla niektórych osób ubezpieczonych w KRUS.

Wysokości tej składki jest obliczana ze wzoru – 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to, że nowa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w KRUS będzie stanowić 170 złotych. Jest ona wyższa o 9 złotych w porównaniu do tej obecnie obowiązującej, która wynosiła 161 zł.

 

Kogo i od kiedy obejmie nowa składka na ubezpieczenie zdrowotne w KRUS?

Nowa stawka zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2021 roku i dotyczy 2 grup:

  • domowników w gospodarstwach rolnym stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej, 
  • pomocników rolnika. 

Przeczytaj także:

Jakie są stawki KRUS za I kwartał 2021 roku?

 

Kto może być pomocnikiem rolnika i jaką prace może wykonywać?

Przypomnijmy, że pomocnikiem rolnika może być jedynie pełnoletnia, która świadczy odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach. Może to być zarówno osoba będąca rolnikiem bądź małżonkiem rolnika, jak i domownik prowadzący własne gospodarstwo rolne lub wykonujący stałą pracę w gospodarstwie rolnym i z tego tytułu podlegająca równocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników, bez względu na zakres tego ubezpieczenia, a także osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym w ZUS. Pomoc rolnikowi może też świadczyć emeryt, rencista czy osoba mająca ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Należy także pamiętać, że zgodnie z prawem za pomoc przy zbiorach uznawane są takie czynności jak:

  • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
  • usuwanie zbędnych części roślin,
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych szyszek chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
  • lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Paweł Mikos
Fot. Pixabay.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
10. grudzień 2023 08:53