230-ha gospodarstwo do wydzierżawienia od PIW. Czynsz 800 tys. złCanva
StoryEditorDzierżawa ziemi

230-ha gospodarstwo do wydzierżawienia od PIW. Czynsz 800 tys. zł

23.04.2024., 12:35h
Państwowy Instytut Weterynarii chce wydzierżawić 230-hektarowe gospodarstwo w woj. kujawsko-pomorskim. Stawka czynszu wynosi 800 tys. zł. Jakie są warunki uczestnictwa w przetargu?

Państwowy Instytut Weterynarii ogłosił przetarg na wydzierżawienie gospodarstwa rolnego wraz z budynkami i budowlami położonego w woj. kujawsko-pomorskim w miejscowości Grabowo w powiecie bydgoskim gmina Dobrcz oraz w powiecie świeckim, gmina Pruszcz. 

Łączna powierzchnia gospodarstwa to 231,3 ha. PIW-et chce je wydzierżawić na okres 10 lat.

Ile wynosi czynsz dzierżawny i wadium?

PIW-et informuje, że stawka wywoławcza czynszu wynosi 800 tysięcy zł/rok. Natomiast wadium – 50 tysięcy zł.

Gdzie i kiedy odbędzie się przetarg na gospodarstwo?

Przetarg ustny ograniczony w formie licytacji odbędzie się dnia 7 maja 2024 r. o godz.12.00 w siedzibie  Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Al. Partyzantów 57.

Dzierżawa gospodarstwa w Grabowie: jakie są warunki uczestnictwa w przetargu?

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 6 maja 2024 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy. 

Jakie są kryteria wyboru oferty?

PIW-et informuje, że wybór oferenta nastąpi według kryterium stawki czynszu wyrażonej w złotych polskich (100%). Najwyższa stawka czynszu będzie najkorzystniejsza.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 889 31 06, (81) 889 31 61.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2024 15:17