Ziemia z KOWR trafi do rolników z Dolnego Śląska. Harmonogram na lipiec i sierpień 2024Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorZiemia z KOWR

3,3 tys. ha z KOWR trafi do rolników z Dolnego Śląska. Harmonogram na lipiec i sierpień 2024

05.07.2024., 17:00h
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca rolników do udziału w przetargach na zakup i dzierżawę ziemi na Dolnym Śląsku. Jakie największe grunty są do wzięcia w lipcu i sierpniu?

OT Wrocław: przetargi na dzierżawę ziemi z KOWR w lipcu

Odział Terenowy KOWR we Wrocławiu zaprasza w lipcu na przetargi dotyczące wydzierżawienia gruntów rolnych. Największe z nich odbędą się w następujących terminach:

5 lipca br. w WKURiGZ odbędą się dwa przetargi ograniczone na dzierżawę działek rolnych, niezabudowanych, które są położone w powiecie oleśnickim, w gminie Syców, na terenie miejscowości Zawada.

 • Powierzchnia I działki to 20,1957 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 91 dt pszenicy.
 • Natomiast II przetarg będzie dotyczył działki o powierzchni 26,7400 ha, z czego 26,3900 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny wynosi 111 dt pszenicy.

8 lipca br. o godz. 12.00 w SZ Wrocław odbędzie się przetarg ograniczony na dzierżawę działki rolnej, niezabudowanej, położonej w powiecie wołowskim, w gminie Wińsko, w miejscowości Rudawa. Powierzchnia gruntu wynosi 45,7200 ha, z czego 45,5500 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 45 dt pszenicy.

19 lipca br. o godz. 10.00 w SZ Wrocław odbędzie się przetarg ograniczony na dzierżawę działki rolnej niezabudowanej, położonej w powiecie średzkim, w gminie Środka Śląska, w miejscowości Wrocisławice, o powierzchni 30,1446 ha, z czego 29,9000 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 157 dt pszenicy.

23 lipca br. o godz. 10.00 w WKURIGZ odbędzie się przetarg ograniczony na dzierżawę działki rolnej, niezabudowanej, położonej na terenie powiatu jaworskiego w gminach Jawor i Stary Jawor, o powierzchni 142,4869 ha, z czego 137,7169 ha stanowią grunty rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 1 059 dt pszenicy.

24 lipca br. o godz. 10.00 w SZ Wrocław odbędzie się przetarg ograniczony na dzierżawę działki rolnej, niezabudowanej, położonej w powiecie trzebnickim, w gminie Prusice, w miejscowości Świerzów, o powierzchni 10,6178 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 89 dt pszenicy.

25 lipca br. o godz. 10.00 w SZ Świdnica odbędą się dwa przetargi ograniczone na dzierżawę niezabudowanych działek rolnych.

I z nich jest położona w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko, we wsi Starków i ma powierzchnię 23,9900 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 67,10 dt pszenicy.

Natomiast przetarg na dzierżawę II działki, która jest usytuowana na terenie tego samego powiatu i gminy, jednak w miejscowości Krosnowice, odbędzie się o godz. 12.00. Jej powierzchnia to 15,3044 ha, z czego 14,2261 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 60,92 dt pszenicy.

29 lipca br. o godz. 10.00 w SZ Rakowice Wielkie odbędą się dwa przetargi ograniczone na dzierżawę ziemi, z czego jeden dotyczył będzie działki nierolnej, niezabudowanej. Obie działki znajdują się na terenie powiatu lubańskiego, gminy Leśna, miejscowości Szyszkowa.

I z działek to grunt rolny, niezabudowany, o powierzchni równej 25,1417 ha, z czego 24,2652 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 201,67 dt pszenicy.

II z działek to grunt nierolny, niezabudowany, o powierzchni równej 17,8415 ha. Proponowany czynsz dzierżawny to 116,48 dt pszenicy.

Natomiast 30 lipca br. o godz. 10.00 w SZ Rakowice odbędzie się jeszcze jeden przetarg na dzierżawę ziemi położonej na terenie Szyszkowej. Tym razem powierzchnia działki wynosi 12,7250 ha, z czego 12,4700 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 105,60 dt pszenicy.

OT Wrocław: przetargi na dzierżawę ziemi z KOWR w sierpniu

1 sierpnia br. o godz. 10.00 w WKURiGZ odbędzie się przetarg ograniczony na dzierżawę działki rolnej, niezabudowanej z terenu powiatu trzebnickiego, z gminy Prusice, z miejscowości Zakrzewo, o powierzchni 21,6200 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 88 dt pszenicy.

2 sierpnia br. o godz. 10.00 w WKURiGZ odbędzie się 8 przetargów ograniczonych na dzierżawę działek położonych w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko. Jedna z działek znajduje się na terenie dwóch miejscowości: Stary Wielisław i Szalejów Dolny, a pozostałych sześć w Szalejowie Dolnym.

 • I z działek ma powierzchnię 22,1600 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 108 dt pszenicy.
 • II działka liczy 21,4400 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 112 dt pszenicy.
 • III działka ma 25,1000 ha, z czego również całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 126 dt pszenicy.
 • Powierzchnia IV działki to 17,4400 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 95 dt pszenicy.
 • V działka liczy 19,4600 ha i także w całości składa się z użytków rolnych. Proponowany czynsz dzierżawny to 98 dt pszenicy.
 • VI działka ma 23,9348 ha, z czego 21,7600 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 81 dt pszenicy.
 • VII działka ma powierzchnię 24,6200 ha, z czego 24,1800 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 121 dt pszenicy.

7 sierpnia br. o godz. 10.00 w SZ Legnica odbędzie się przetarg ograniczony na dzierżawę działki rolnej, niezabudowanej, położonej w powiecie legnickim, w gminie Chojnów, w miejscowości Goliszów, o powierzchni 23,3300 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 59 dt pszenicy.

Tego samego dnia w WKURiGZ odbędą się dwa przetargi ograniczone na dzierżawę działek rolnych niezabudowanych.

 • I z działek jest położona na terenie powiatu polkowickiego, w gminie Grębocice, w miejscowości Rzeczyca i ma 127,8605 ha, z czego 124,3830 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny to 675 dt pszenicy.
 • II działka znajduje się w powiecie milickim, w gminie Cieszków, w miejscowości Guzowice i liczy 28,4362 ha, z czego 27,5062 ha stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny wynosi 103 dt pszenicy.

20 sierpnia br. o godz. 10.00 w SZ Wrocław odbędzie się przetarg ograniczony na dzierżawę działki rolnej, niezabudowanej, położonej w powiecie milickim, w gminie Cieszków, w miejscowości Guzowice, o powierzchni 34,6043 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Proponowany czynsz dzierżawny wynosi 52 dt pszenicy.

OT Wrocław: przetargi na sprzedaż ziemi z KOWR w lipcu

OT KOWR we Wrocławiu w lipcu br. nie ma do zaoferowania rolnikom na sprzedaż wielu hektarów ziemi. Przetargi na największe obszary odbędą się w następujących terminach:

12 lipca br. w SZ Legnica odbędą się dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż działek nierolnych, niezabudowanych.

 • I przetarg odbędzie się o godz. 9.00 i dotyczył będzie działki w powiecie polkowickim, w gminie Radwanice, w miejscowości Jakubów. Jej powierzchnia to 3,8900 ha. Cena wywoławcza to 1 559 000 zł.
 • II przetarg odbędzie się o godz. 10.00 i dotyczył będzie działki w powiecie polkowickim, w gminie Grębocice, w miejscowości Krzydłowice. Jej powierzchnia to 9,0400 ha. Cena wywoławcza to 938 400 zł.

16 lipca br. o godz. 10.00 w SZ Wrocław obędzie się przetarg na nieograniczony na sprzedaż działki nierolnej, niezabudowanej w powiecie dzierżoniowskim, gminie Dzierżoniów, w miejscowości Dobrocin. Jej powierzchnia to 4,5490 ha. Cena wywoławcza to 1 057 000 zł.

Lista przetargów jest aktualizowana na bieżąco i można ją pobrać TUTAJ.

Czytaj dalej:

image
Ziemia z KOWR

Ponad 400 ha wydzierżawi KOWR w Wielkopolsce. Przetargi na lipiec 2024

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KOWR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 15:03