StoryEditorziemia rolna

Ile KOWR zarobił na dzierżawie i sprzedaży ziemi rolnej? Kwota powala

01.04.2023., 15:04h
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał aż 5 tys. ha ziemi, z czego większość to były grunty rolne. Kolejne 36 tys. ha KOWR wydzierżawiał. Ile pieniędzy na tym zarobił Ośrodek?

KOWR zyskał na wzroście cen pszenicy w 2022 roku, bo to podniosło czynsze dzierżawne

Jak zauważają Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke, posłowie z Platformy Obywatelskiej rok 2022 był niezwykle trudny dla polskiego rolnictwa. Przez drastyczny wzrost kosztów produkcji znacznie spadły dochody rolników. Wśród przyczyn takiej sytuacji można wymienić m.in. wzrost czynszów dzierżawnych czy rosnące ceny ziemi rolnej.  Dlatego posłowie wysłali do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi interpelację, w której chcieli się dowiedzieć ile Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarobił w ostatnim czasie oraz ile ziemi przekazał rolnikom.

– Znacząco wzrosły czynsze dzierżawne nie tylko z nowo zawieranych umów, ale także z uwagi na wzrost cen pszenicy, zawarte w przeszłości. Beneficjentem takiej sytuacji powinien być Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod warunkiem, że rolnicy byli wypłacalni – wskazują parlamentarzyści.

Jakie były wpływy KOWR ze sprzedaży ziemi rolnej?

W odpowiedzi na interpelację posłów ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w 2022 roku z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa KOWR sprzedał:

  • 3 631 ha gruntów rolnych za 177,7 mln zł;
  • 1 372 ha gruntów nierolnych za 661,3 mln zł.

Przez cały 2022 r. wpływy ze sprzedaży gruntów wyniosły ponad 1,6 mld zł., z czego:

  • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w latach poprzednich to 720 627 tys. zł,
  • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2022 r. to 908 569 tys. zł.

Jaka była średnia cena ziemi rolnej sprzedanej przez KOWR?

Z danych przytaczanych przez resort rolnictwa wynika, że średnia cena ziemi z ZWRSP w 2022 r. dla całego kraju wyniosła:

  • dla gruntów rolnych – 43 446 zł za 1 ha,
  • dla gruntów nierolnych – 568 252 zł za 1 ha.

Ile KOWR zarobił na dzierżawie gruntów rolnych rolnikom?

W 2022 r. powierzchnia gruntów wydzierżawionych z ZWRSP wyniosła 36 441 ha. Wpływy z tytułu dzierżawy przez cały zeszły rok wyniosły 745 233 tys. zł. A wpływy z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP wyniosły 809 095 tys. zł.

– Czynsz dzierżawny dla umów zawartych w 2022 r. wyniósł średnio dla całego kraju 12,2 dt pszenicy/ha. W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. Średni czynsz dzierżawny dla wszystkich obowiązujących umów dzierżawy (obejmujących łączną powierzchnię 1 069 515 ha), wynosi 5,7 dt pszenicy/ha – napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

KOWR zarobił znacznie więcej na dzierżawie i sprzedaży ziemi niż nawet zakładano w planach

Ministerstwo rolnictwa odniosło się także do pytania: „W jakim stopniu osiągnięte wyniki w 2022 roku pokrywają się z przyjętymi założeniami w planie finansowym KOWR i Zasobu?”. W odpowiedzi na nie załączyło zestawienie ilustruje stopień wykonania w 2022 r. przychodów i wpływów ze sprzedaży mienia ZWRSP oraz przychodów i wpływów z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP, w pozycjach wynikających z planu finansowego ZWRSP, stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej na 2022 r.

przychody i wpływy KOWR za 2022 rok ze sprzedaży i dzierżawy ziemi 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 16:31