jakie są stawki czynszów dzierżawnychPaweł Mikos i Canva
StoryEditorDrogi czynsz dzierżawny

Ile wynosi czynsz za dzierżawę ziemi z KOWR? Gdzie jest najdrożej?

02.11.2023., 15:32h
Ile w I półroczu wynosił czynsz dzierżawny za ziemię z KOWR. Gdzie rolnicy płacili najmniej, a gdzie najwięcej? Ile ziemi wydzierżawia KOWR?

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2023 r. wyniosła 13,4 dt pszenicy/ha. To ok. 1470 zł rocznie za hektar (średnia cena skupu pszenicy, na podstawie której wylicza się czynsz wyniosła w tym okresie 109,97 zł/dt).

Jak informuje KOWR, średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Ośrodek w przedmiotowym okresie została wyliczona na podstawie zawartych 2141 umów dzierżawy na łączną powierzchnię  19533  ha gruntów.

- W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców – wyjaśnia KOWR.

Najwyższe czynsze dzierżawne płacą rolnicy z Wielkopolski

Z danych KOWR wynika, że najwyższe średnie czynsze uzyskiwano w województwach: wielkopolskim – 22,9 dt/ha, opolskim – 20,2 dt/ha i świętokrzyskim – 18,9 dt/ha.

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz wystąpił w grupie obszarowej  10,00 - 99,99 ha  i wyniósł 14,1 dt pszenicy/ha (683 umowy) i w grupie obszarowej  100,00 - 299,99 ha  -  12,7 dt pszenicy/ha (6 umów).

Jak informuje KOWR, blisko 68% zawartych w I półroczu 2023 r. umów dzierżawy dotyczyło gruntów o powierzchni do 10 ha.

image

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego w I półroczu 2023 r. (w dt pszenicy/ha) w poszczególnych województwach – średnio 13,4 dt pszenicy/ha

FOTO: KOWR

W I półroczu 2023 roku rolnicy wydzierżawili dużo mniej ziemi od KOWR

W I półroczu 2023 roku, w porównaniu do końca I półrocza 2022 roku, nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 0,1 dt pszenicy/ha, przy wydzierżawieniu o 28% (7 771 ha) mniejszej powierzchni gruntów i zawarciu o 19% (497) mniejszej liczby umów.

KOWR dzierżawi ponad milion hektarów

Według stanu na 30 czerwca 2023 roku liczba czynnych umów dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP wynosiła 69 811 na powierzchnię 1 082 316 ha. W porównaniu do stanu z końca I półrocza 2022 r.  oznacza to przyrost liczby umów o 1,6% przy niemal niezmienionej powierzchni dzierżaw.

image

Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP pozostająca w dzierżawie wg stanu na 30 czerwca2023 r., wg województw

FOTO: KOWR

Kamila Szałaj

image
Grunty rolne znów drożeją

Ponad 100 tys. zł za 1 ha gruntów. Jakie są ceny ziemi rolnej w województwach?

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 00:37