StoryEditorWiadomości rolnicze

Znacznie wzrasta opłata za oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemców

14.04.2022., 13:04h
Minister Rodziny i Polityki Społecznej chce zmienić rozporządzenie dotyczące wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Projekt zmiany jest już dostępny.

Dlaczego stawka opłaty wzrośnie?

Ministerstwo Rodziny uzasadniło swoją decyzję koniecznością uzupełnienia stanu finansowego po wprowadzeniu zmian między innymi w ustawie o cudzoziemcach. Zmiany te wprowadzono na początku roku, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tej ustawy w styczniu 2022. 

Celem zmian było usprawnienie procesów dotyczących między innymi zezwoleń na pobyt czasowy i na pracę dla cudzoziemców. Nowe przepisy pozwoliły pracodawcom na przykład rejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy na 24 miesiące (nie na 6 jak do tej pory). Nowelizacja dotyczyła głównie zatrudniania pracowników z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii i Ukrainy. 

W związku z wojną w Ukrainie wprowadzono także specjalne przepisy, dotyczące zatrudniania obywateli tego państwa. 

Podwyższenie wysokości wpłaty wymaganej w związku z wpisem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest podyktowane koniecznością zrekompensowania ubytku dochodów sektora finansów publicznych z tytułu wpłat wnoszonych w związku z wnioskami o udzielenie zezwolenia na pracę i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dochody te spadną wskutek przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) zmian w przepisach dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” – możemy przeczytać w uzasadnieniu. 

Ile wyniesie nowa stawka? 

Po wprowadzeniu w życie nowelizacji, koszt złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca wzrośnie ponad trzykrotnie. Obecna stawka wynosi 30 zł, zaś po zmianach ma to być 100 zł w sytuacji, gdy zgłaszający zamierza powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o tej czynności, wpisanego do ewidencji oświadczeń. 

MRiPS poinformowało, że zmiana stawki została przewidziana już w trakcie prac nad projektem ustawy zmieniającej przepisy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Jeśli zmiany wejdą w życie w zaproponowanej formie, pracodawcy, którzy zgłoszą wnioski przed dniem, w którym zaczną obowiązywać nowe przepisy, będą zobowiązani wnieść opłatę w dotychczasowej wysokości 30 zł. 

 Zuzanna Ćwiklińska
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 22:09