StoryEditorPorady prawne

Żona nie zgadza się na kredyt na powiększenie gospodarstwa. Co może zrobić rolnik?

30.12.2021., 09:12h
Prowadzę gospodarstwo rolne, a żona pracuje w szkole. Chciałbym powiększyć gospodarstwo rolne i kupić 5 ha ziemi, ale małżonka nie wyraża zgody. Obawia się kredytu, jaki łączy się z transakcją, tylko bowiem na część kwoty dysponuję oszczędnościami. Podobno w takiej sytuacji najlepiej dokonać rozdzielności majątkowej. Jaka jest procedura i czy nie ma innego rozwiązania?

Do czego potrzebna jest zgoda współmałżonka?

Według art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Artykuł 37 ustawy wskazuje, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

  • czynności prawnej prowadzącej do zbycia,
  • obciążenia,
  • odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
  • do czynności prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, jak również do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego z majątku wspólnego.

Od tej zgody wyłączone jest nabycie zwyczajowo przyjętych drobnych darowizn. Kodeks stanowi, że ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpo...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. wrzesień 2023 00:04