StoryEditorWiadomości rolnicze

Czy rolnik straci dopłaty do wymiany dachu z azbestem, jeśli sam ściągnie eternit?

19.12.2022., 19:12h
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaoferowało rolnikom wsparcie finansowe na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach. Nabór wniosków zakończył się 15 listopada. Teraz MRiRW rozwiewa ostatnie wątpliwości, dotyczące tych dopłat. Co warto wiedzieć?

Jak szybko trzeba zutylizować zdjęty eternit?

Przepisy, regulujące dofinansowanie na wymianę pokryć dachowych, nie określają, jak szybko rolnik musi pozbyć się eternitu. Nie musi także dokumentować jego utylizacji. Co więcej, rolnik może zwrócić się do gminy z prośbą o odbiór i utylizację zdjętego pokrycia dachu, ale może także zorganizować je sam. Jedyny obowiązek, jaki nakładają na niego regulacje prawne, związane z dopłatami, to konieczność załączenia do wniosku kopii pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji. Ma to na celu poinformowania gminy o ilości azbestu, który powstanie w wyniku realizacji planowanej inwestycji. 

Czy rolnik który nie jest właścicielem nieruchomości dostanie dofinansowanie? 

Małopolska Izba Rolnicza zwróciła się do MRiRW z prośbą o poszerzenie listy osób, którym przysługuje dofinansowanie do wymiany dachu z azbestem o rolników, którzy prowadzą gospodarstwo, ale przepisali budynki aktem notarialnym na kogoś innego, zapewniając sobie prawo użytkowania. Odpowiedź nie pozostawiła wątpliwości: na pieniądze może liczyć wnioskodawca, który na podstawie dokumentów udowodni, że jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Prócz tego wnioskodawca musi być pełnoletni oraz mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270). 

Samodzielne ściąganie eternitu: czy rolnik straci dopłaty?

Wytyczne prawne często nie pozostawiają pola do interpretacji a swobodne podejście do przepisów może skutkować utratą dopłat lub nawet karą. Jednak w przypadku wymiany pokrycia dachowego na takie, które nie zawiera azbestu, rolnicy nie muszą się obawiać. W ustawie nie sprecyzowano, kto musi być wykonawcą robót budowlanych. Oznacza to zatem, że równie dobrze wymianę dachu może przeprowadzić wyspecjalizowana ekipa, ale może to być także sam rolnik, wnioskujący o dofinansowanie. Samodzielna wymiana pokrycia dachowego nie oznacza więc utraty dopłat ani żadnej formy kary. 


Zuzanna Ćwiklińska
fot. arch.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 17:10