Jak Polska chce walczyć z ASF? Strategia na 2024Józef Nuckowski
StoryEditorWalka z ASF

Jak Polska chce walczyć z ASF? Strategia na 2024

06.02.2024., 15:21h
ASF nadal zagraża produkcji świń w Polsce. Dlatego ministerstwo rolnictwa kontynuuje program walki z wirusem. Jakie działania podejmie? Ile to będzie kosztować?

Z wirusem afrykańskiego pomoru świń walczymy od 17 lutego 2014 r. kiedy potwierdzono pierwszy przypadek wirusa ASF u dzików.

Ile ognisk ASF u dzików i świń w latach 2014-2023?

W latach 2014–2022 na terytorium Polski u dzików i u świń stwierdzono odpowiednio:

 • 2014 r. – 30 przypadków ASF u dzików i 2 ogniska ASF u świń;
 • 2015 r. – 53 przypadki ASF u dzików i 1 ognisko ASF u świń;
 • 2016 r. – 80 przypadków ASF u dzików i 20 ognisk ASF u świń;
 • 2017 r. – 741 przypadków ASF u dzików i 81 ognisk ASF u świń;
 • 2018 r. – 2443 przypadków ASF u dzików i 109 ognisk ASF u świń;
 • 2019 r. – 2477 przypadków ASF u dzików i 48 ognisk ASF u świń;
 • 2020 r. – 4156 przypadków ASF u dzików i 103 ogniska ASF u świń;
 • 2021 r. – 3214 ognisk ASF u dzików i 124 ogniska ASF u świń;
 • 2022 r. – 2113 ognisk ASF u dzików i 14 ognisk ASF u świń;
 • 2023 r. – 2686 ognisk ASF u dzików i 30 ognisk ASF u świń.

Jak najczęściej rozprzestrzenia się ASF?

Ministerstwo rolnictwa zdecydowało o kontynuowaniu w 2024 r. „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, którego celem jest celem jest wzmocnienie ochrony terytorium Polski i Unii Europejskiej przed ASF.

- Biorąc pod uwagę sytuację epizootyczną w odniesieniu do ASF w latach poprzednich tj. dalsze rozprzestrzenienie się choroby u dzików na terytoria kraju, w tym wystąpienie choroby na terytoriach wcześniej niezakażonych np. w województwie opolskim czy pomorskim niezbędne jest kontynuowanie monitorowania sytuacji epizootycznej dotyczącej ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także jego zwalczanie w przypadku stwierdzenia choroby u świń lub u dzików – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji Programu.

Zdaniem MRiRW najczęstszą przyczyną zawleczenia choroby do gospodarstwa utrzymującego świnie jest przeniesienie wirusa do gospodarstwa ze środowiska naturalnego, w którym występują ogniska ASF u dzików. Z kolei w przypadku obszarów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie istnieje wysokie ryzyko, rozprzestrzeniania się wirusa między gospodarstwami.

Jak Polska chce walczyć z ASF? Strategia na 2024 rok

Ministerstwo rolnictwa podkreśla, że program na 2024 r. opiera się na unijnych wytycznych, które zakładają następujące metody walki z ASF:

 • redukcję populacji dzików prowadzoną zarówno przez polowania, jak i odstrzał sanitarny;
 • usuwanie potencjalnych źródeł wirusa ASF ze środowiska przyrodniczego;
 • prowadzenie monitoringu aktywnego i pasywnego u dzików i świń;
 • działania lub inwestycje służące zapobieganiu, kontroli i zwalczaniu ASF u świń i dzikich zwierząt.

Ponadto w programie wprowadza się zasady i nakazy służące zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń u dzików. Głównymi celami programu są:

 • wczesne wykrywanie ASF w populacji świń oraz dzików przez monitorowanie choroby;
 • kontrola występowania ASF w populacji świń i dzików na terytoriach, na których stwierdzono wystąpienie choroby;
 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF w populacji świń i dzików na nowych terytoriach kraju.

- Strategia walki z chorobą polega na zlikwidowaniu wirusa w jak najkrótszym możliwym czasie. Obejmuje ona m. in. zabicie zwierząt w ognisku choroby i utylizację ich zwłok, kontrolę przemieszczania się zwierząt, ludzi, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu, oczyszczanie i dezynfekcję skażonych pomieszczeń i sprzętu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego, perlustrację mającą na celu określenie zasięgu choroby oraz utworzenie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych - czytamy w uzasadnieniu programu.

Jakie będą koszty zwalczania ASF w 2024 roku?

Szacowane ogólne koszty realizacji programu na terytorium Polski w 2024 r. wyniosą ponad 97,1 mln zł Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu rząd wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie ze środków UE w kwocie 17,2 mln zł. MRiRW dysponuje także rezerwą na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

image
Walka z ASF

Ochrona świń przed ASF na nowych zasadach. Co się zmieni?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 07:07