StoryEditorPorady prawne

Bydło sąsiada na łące rolnika. Jaka kara za to grozi?

23.03.2023., 09:03h
Sąsiad ma łąki obok moich. Jego bydło często przechodzi na moje pastwiska. Czy można to uznać za wykroczenie?

Czy wypas bydła na cudzej łące to wykroczenie?

Wypasu zwierząt na cudzym gruncie dotyczy art. 151 Kodeksu wykroczeń. Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo przez takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Jeżeli grunt jest zaorany, zasiany lub obsadzony, znajduje się w stanie sztucznego zalesienia, naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny do lat 20, sprawca podlega karze grzywny.

Czy jest to ścigane z urzędu?

Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 1500 zł.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. czerwiec 2023 11:30