StoryEditorPorady prawne

Czy rencista niezdolny do pracy w gospodarstwie dostanie wyższy limit "taniego prądu"?

19.12.2022., 15:12h
Jestem na rencie z KRUS. Po to, by dostawać ją w pełnej wysokości, przekazałem gospodarstwo synowi. Syn z rodziną mieszka pod innym adresem niż ja z żoną. Wiem, że syn jako rolnik będzie miał limit zużycia prądu uprawniający do niższych cen za energię w przyszłym roku na poziomie 3 tys. MWh. Słyszałem, że prawo do podwyższonego limitu w wysokości 2,6 tys. MWh mają też osoby niepełnosprawne. Byłem w PGE z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Powiedziano mi, że raczej ten wyższy limit mnie nie obejmie, bo nie mam w orzeczeniu napisane, że jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji. Czy to prawda?

Rząd mrozi ceny prądu. Do jakiej wysokości?

Niestety, tak wynika z przepisów Ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przewiduje ona, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 3 ww. Ustawy, wyższy limit zużycia prądu wynoszący 2,6 MWh (megawatogodzin), czyli 2600 kilowatogodzin, przysługuje odbiorcy posiadającemu, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Prawo do wyższego limitu mają też odbiorcy zamieszkujący z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub dziećmi do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

K...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. maj 2023 08:26