StoryEditorPORADY PRAWNE

Czy rolnik musi dbać o chodnik sąsiadujący z gospodarstwem rolnym?

08.02.2024., 12:00h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Czy jako właściciel nieruchomości jestem zobowiązany do usuwania śniegu i błota z chodnika znajdującego się obok mojego gospodarstwa?

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości w kontekście utrzymania czystości i porządku w gminach?

Artykuł 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości. Za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy właściciel gospodarstwa musi uprzątnąć drogę dla pieszych z nim sąsiadującą?
  • Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości w kontekście utrzymania czystości i porządku w gminach?

Czy właściciel gospodarstwa musi uprzątnąć drogę dla pieszych z nim sąsiadującą?

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

W każdej gminie rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czyst...

Pozostało 57% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 15:26