StoryEditorporady prawne

Dzierżawa gruntu a prawo pierwokupu. Kiedy jest to możliwe?

08.04.2024., 16:30h
Alicja MorozAlicja Moroz
Na podstawie art. 56 ust. 1 Karty Nauczyciela otrzymałam kiedyś do użytkowania działkę szkolną o powierzchni 0,25 ha. Inni użytkownicy zrzekli się korzystania z reszty gruntów na moją rzecz i w sumie obrabiałam 2 ha. W związku z likwidacją szkoły obecnie dzierżawię od gminy całą działkę. Co roku składam wniosek o przedłużenie dzierżawy. Zgodę otrzymuję tylko na rok. Dzierżawiony areał graniczy z moim gospodarstwem i wykorzystuję go na cele rolnicze. Czy mogę ubiegać się o zasiedzenie tej działki? A może przysługuje mi prawo pierwokupu?

Czy posiadacz niesamoistny może nabyć działkę przez zasiedzenie?

Nie ma Pani możliwości nabycia własności tej działki przez zasiedzenie, gdyż nie jest Pani samoistnym posiadaczem nieruchomości. Zgodnie z art.  172 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny. Natomiast po upływie lat 30 – choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Z artykułu dowiesz się:

  • Komu przysługuje prawo pierwokupu?
  • Czy posiadacz zależny może nabyć działkę przez zasiedzenie?
  • Czy posiadacz niesamoistny może nabyć działkę przez zasiedzenie?

Czy posiadacz zależny może nabyć działkę przez zasiedzenie?

Jak wynika z treści tego przepisu, jedną z przesłanek zasiedzenia jest posiadanie samoistne. W myśl art. 336, posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Pani była użytkownikiem, a obe...

Pozostało 66% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 14:22