Urzędnicy mają wyznaczony czas na wydanie decyzji administracyjnej. Ile on wynosi?Pixabay
StoryEditorporady prawne

Ile czasu ma urząd na rozpatrzenie sprawy?

01.05.2024., 13:00h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Mam pytanie o wydanie decyzji w postępowaniu administracyjnym. W jakim terminie organ administracji powinien rozpatrzyć sprawę?

Ile czasu ma urząd na załatwienie sprawy?

Artykuł 35 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest opieszałość urzędnicza?
  • Czy można ponaglać urząd?
  • Ile czasu ma urząd na załatwienie sprawy?

Z kolei według § 3 art. 35 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Istotny jest także art. 36 k.p.a., który określa, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy...

Pozostało 77% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 07:27