Kto może bez zgody KOWR otrzymać gospodarstwo rolne w darowiźnie?fot. Pixabay
StoryEditorporady prawne

Przekazanie gospodarstwa: nie każdy krewny to osoba bliska

29.04.2024., 12:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Czy cioteczny brat mojej mamy może przekazać mi ziemię w darowiźnie? Z powodu stanu zdrowia nie jest on zdolny dalej prowadzić gospodarstwa, a nie ma bliższej rodziny.

Czy ziemię rolną może nabyć tylko rolnik?

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Wymóg ten nie dotyczy nabycia nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy.

image

Ile można przekazać darowizny w gospodarstwie rolnym? [PORADY]

Kim jest osoba bliska zbywcy?

Pod pojęciem osoby bliskiej należy rozumieć:

 • zstępnych,
 • wstępnych,
 • rodzeństwo,
 • dzieci rodzeństwa,
 • rodzeństwo rodziców,
 • małżonka,
 • rodziców małżonka,
 • osoby przysposabiające i przysposobione,
 • ojczyma,
 • macochę oraz pasierbów.

W świetle przepisów nie jest Pan osobą bliską, a więc kuzyn Pana mamy może przekazać Panu gospodarstwo jedynie za zgodą dyrektora generalnego KOWR.

Udzielenie zgody może nastąpić na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

 • posiada kwalifikacje rolnicze,
 • zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 • zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Alicja Moroz

fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 19:57