StoryEditorPorady prawne

Kto odpowiada za meliorację w przypadku braku spółki wodnej?

20.01.2023., 08:01h
W mojej wsi nie ma spółki wodnej, ale wielu rolników ma problem z wykonaniem i remontem urządzeń wodnych. Podobno istnieje możliwość wykonania niektórych urządzeń na koszt Skarbu Państwa za opłatę melioracyjną. Czy w przypadku zbycia gruntów rolnych opłata przechodzi na nabywców? Czy można żądać odszkodowania za szkody powstałe w trakcie robót związanych z wykonywaniem urządzeń melioracji wodnych?

Kto odpowiada za urządzenia melioracji wodnej?

Według art. 199 ustawy Prawo wodne, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. Urządzenia melioracji wodnych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa, za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ. Decyduje o tym właściwy organ Wód Polskich w uzgodnieniu z właściwym wojewodą, na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów, których grunty stanowią co najmniej 75% powierzchni gruntów planowanych do zmeliorowania.

Ile wynosi i jak ustalana jest opłata melioracyjna?

Zasady ustalania opłaty melioracyjnej zawarte są m.in. w art.  200 Prawa wodnego. Jej wysokość wynosi 20% całkowitych kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych. Pobiera się ją w 15 równych ratach rocznych w terminie do dnia 30 października każdego roku. Przy czym opłata melioracyjna mniejsza od 1000 zł jest pobierana w 3 równych ratach rocznych. Pierwszą ratę pobiera się po upływie 2 lat od dnia przekazania urządzeń melioracji wodnych do eksploatacji, a w przypadku zagospodarowania pomelioracyjnego łąk i past...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 15:08