Czy dopłaty unijne powinny być uwzględniane przy podziale majątku małżonków?Pexels
StoryEditorPorady pawne

Czy przy rozwodzie rolnik musi spłacić żonie ciągnik kupiony za dotacje unijne?

19.11.2023., 17:00h
- Otrzymałem pieniądze z Unii Europejskiej na zakup m.in. ciągnika i premię dla młodego rolnika. Część gruntów rolnych mam we współwłasności z żoną. Obecnie jestem w trakcie rozwodu. Żona żąda ode mnie spłaty tego ciągnika, chociaż nigdy nie pracowała w gospodarstwie. Przyznane dofinansowanie to pieniądze na inwestycje w gospodarstwo, które wiążą się z szeregiem działań, jakie muszę wykonać, aby podwyższyć wartość ekonomiczną gospodarstwa. Jeśli nie spełnię wymogów biznesplanu, będę zobligowany do zwrotu dofinansowania. Jakie mam prawa w opisanej sytuacji? - pyta nasz Czytelnik.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy dopłaty unijne powinny być uwzględniane przy podziale majątku małżonków?
  • Czy jeden z małżonków może żądać, żeby podział majątku nastąpił z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do jego powstania?
  • Czy podział majątku musi być równy?

Czy dopłaty unijne powinny być uwzględniane przy podziale majątku małżonków?

Temat podziału majątku małżonków, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne, w przypadku rozwodu był już omawiany na łamach „Tygodnika”. Przypominamy, że art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w § 1 wskazuje, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z kolei według jego § 2, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do jego powstania. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Według art. 36 k.r.o., przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywan...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 12:49