Czy ARiMR może obciąć pomoc suszową w przypadku przekazania gospodarstwa?canva
StoryEditorporady prawne

Przekazanie gospodarstwa a ubezpieczenie upraw i wypłata pomocy suszowej

05.07.2024., 16:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Kierownik biura powiatowego ARiMR pomniejszył mi o połowę pomoc suszową za 2023 r., bo stwierdził, że uprawy nie były ubezpieczone. Nie jest to prawdą, gdyż umowę ubezpieczenia zawarł ojciec, a później przekazał mi gospodarstwo. ARiMR nie chce uwzględnić tej polisy. Czy słusznie?

Komu ARiMR udziela pomocy suszowej?

Kierownik biura powiatowego ARiMR powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i ustalić, czy przeszły na Pana prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia zawartej przez ojca. Tymczasem z przesłanej nam decyzji wynika, że w ogóle nie odniósł się do tej kwestii. Jako uzasadnienie obniżenia pomocy wskazano przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Zgodnie a § 13 z tego rozporządzenia, w 2023 i 2024 r. Agencja udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które oszacowano przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły te szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

Pozostało 75% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 20:03